Direct naar de content

Week van de Veiligheid: 11-17 oktober

Samen werken aan veiligheid en leefbaarheid

Burgemeester Ap Reinders heeft samen met Commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Maarten Divendal van buurgemeente De Ronde Venen en teamchef van de politie Eric van Heumen de aftrap gegeven voor de Week van de Veiligheid (11-17 oktober). In deze week is er aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied en zijn er trainingen om verdachte situaties te herkennen. Ook is er in aansluiting op de landelijke campagne “Drop je knife en doe wat met je life” de mogelijkheid om nep- en steekwapens in te leveren.

Het buitengebied is uitgestrekt en relatief dunbevolkt en rustig. Dat maakt het aantrekkelijk voor zogenoemde ondermijnende criminaliteit, zoals hennepkwekerijen of drugsdumpingen. Wat er gebeurt, is niet altijd even zichtbaar voor politie en gemeente. Bij het bestrijden van deze criminaliteit heeft de politie de ogen en oren van iedereen nodig. Meld Misdaad Anoniem (M.) start daarom ook in de Week van de Veiligheid een campagne gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid in met name het buitengebied.

 

Burgemeester Ap Reinders: “Stichtse Vecht en De Ronde Venen zijn gemeenten met veel landelijk gebied. Dat maakt ons kwetsbaar voor criminele activiteiten. Voor criminelen gelden geen gemeentegrenzen. We werken daarom ook als gemeenten nauw samen met alle betrokken partijen, zoals bewoners, ondernemers, landbouw- en natuurorganisaties, om een vuist te maken tegen criminelen. Daarbij is het heel belangrijk dat iedereen alert is en verdachte situaties meldt. Wij zijn allemaal gebaat bij een veilig en leefbaar buitengebied.”

 

Keurmerk Veilig Buitengebied

De gemeente is deze maand het project Keurmerk Veilig Buitengebied Stichtse Vecht gestart. Bewoners, ondernemers en verschillende organisaties werken samen aan de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van Stichtse Vecht. Het project is gestart met een enquête die meer inzicht moet geven in wat er speelt in het buitengebied. Mede op basis van de resultaten uit de enquête wordt een veiligheidsanalyse gemaakt. Samen met de betrokken partijen gaat de gemeente zich vervolgens richten op acties in het buitengebied. Te denken valt aan voorlichting of training om mensen weerbaarder te maken.

 

Ondermijningsbus

In de Week van de Veiligheid komt de Ondermijningbus naar de gemeente. Deze staat op de volgende weekmarkten: 12 oktober in Loenen, 14 oktober in Maarssen-Dorp en 15 oktober in Breukelen. Bij deze bus krijgt de bezoeker op een interactieve manier voorlichting over ondermijnende criminaliteit en wat men zelf hiertegen kan doen. Zo zijn er bijvoorbeeld geurmonsters om een XTC-lab of hennepkwekerij te herkennen.

 

Nep- en steekwapens inleveractie

De gemeente doet ook mee aan de landelijke campagne “Drop je knife en doe wat met je life” om tijdens de Week van de Veiligheid nep- en steekwapens in te leveren. Van 11-17 oktober kan iedereen anoniem en straffeloos zijn of haar mes of nepwapen inleveren op het politiebureau in Maarssenbroek.

De burgemeester over deze actie: “Een mes op zak is niet normaal en zeker niet cool. Het zorgt voor onveilige situaties, want met een mes op zak wordt het wapen sneller gebruikt met alle ellendige gevolgen van dien.”

 

Training herkennen verdachte situaties

Op 12 oktober in Kockengen en 14 oktober in Maarssen organiseert de gemeente voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de veiligheid in de eigen buurt of wijk trainingen om verdachte situaties te herkennen. De trainingen zijn bedoeld voor inwoners en gratis toegankelijk. Opgeven kan tot 8 oktober via samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl.

Afbeeldingen

  • Aftrap Aanpak veilig buitengebied en Week van de Veiligheid

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Op de foto v.l.n.r.: Burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen, Commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht en teamchef van de politie Eric van Heumen.