Direct naar de content

Werkbezoek commissaris van de Koning aan Stichtse Vecht

Donderdagmiddag 13 juni 2024 legde de commissaris van de Koning Hans Oosters een werkbezoek af aan Stichtse Vecht. Er was eerst een gesprek met het college van B&W over de samenwerking tussen provincie en gemeente op tal van terreinen, waarna een uitgebreide presentatie op locatie volgde van het project Ruimtekwartier in Maarssenbroek.

Aan de commissaris werd toegelicht dat gemeente Stichtse Vecht hard werkt om woningen te bouwen, een belangrijke opgave uit het coalitieakkoord. Op dit moment zijn 25 projecten in procedure, goed voor in totaal 4.000 woningen. Het grootste woningbouwproject is Ruimtekwartier, waar in een periode van 10 jaar zo’n 2.500 woningen worden gebouwd. Voor een deel transformatie van kantoorgebouwen en voor een deel nieuwbouw.

Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de provincie. De provincie heeft financiële bijdragen geleverd en zorgt voor maatregelen om de geluidsoverlast van de N230 (NRU) te beperken. Het gaat om de aanleg van geluidsschermen, het toepassen van geluidsarm asfalt en de beperking van de snelheid tot 80 km per uur. Zo ontstaat een aangenaam woonklimaat.

De gesprekken vonden plaats in de oude Fujitsutoren, die is verbouwd voor studentenhuisvesting met 260 woonunits. Er wonen op dit moment ook Oekraïense vluchtelingen. De commissaris sprak met een aantal internationale studenten over huisvesting in de regio en nam een kijkje in een appartement van één van de studenten.

Commissaris Oosters blikt terug op een inspirerend werkbezoek: “De ambitie van de gemeente Stichtse Vecht bij de ontwikkeling van het Ruimtekwartier is indrukwekkend. Een belangrijke versnelling in de woningbouwopgave.”

Burgemeester Ap Reinders omschrijft het bezoek als nuttig en plezierig: “Wij hebben laten zien dat wij als gemeente en provincie elkaar versterken bij het project Ruimtekwartier. En we hebben ook gesproken over dossiers waar we verschillend over denken, zoals de plaatsing van windmolens en het invoeren van betaald parkeren bij station Breukelen. Dat alles in een goede verstandhouding.”

Afbeeldingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20 41 07 18 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.