Direct naar de content

Woningbouw in Loenen a/d Vecht: Cronenburgh fase 4

Het college van B&W van Stichtse Vecht wil meewerken aan de bouw van woningen binnen het gebied ten noordwesten van het dorp Loenen aan de Vecht en doet daartoe een voorstel aan de gemeenteraad. Het plan behelst de bouw van minimaal 120 duurzame woningen: sociale huur, midden huur en koop. Met de bouw van Cronenburgh fase 4 wordt de bestaande wijk Cronenburgh afgerond.

Voor deze gebiedsontwikkeling is een ruimtelijk kader gemaakt. In het ruimtelijk kader staan de randvoorwaarden en uitgangspunten waar de initiatiefnemer rekening mee moet houden bij het maken van een stedenbouwkundig plan. Zo moet er een aantrekkelijke openbare ruimte komen, met aandacht voor natuur en mogelijkheden voor recreatie. De nieuwbouwlocatie wordt klimaatadaptief gebouwd, dat wil zeggen bestand tegen weersextremen.

 

Wethouder Frank van Liempdt: Deze ontwikkeling is belangrijk voor de vitaliteit van het dorp Loenen aan de Vecht en om te voldoen aan de grote behoefte aan woningen. Het wordt een mooie en duurzame wijk, passend bij de eerdere fasen van Cronenburgh en bij het dorp.”

 

De gemeente en de initiatiefnemer hechten er veel waarde aan dat bewoners van het dorp en andere belanghebbenden meepraten over deze ontwikkeling. Daarom is in een vroeg stadium een klankbordgroep samengesteld bestaande uit: Dorpsraad Loenen aan de Vecht, Golfclub Old Course Loenen, Volkstuinvereniging Eigen Teelt, Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en vertegenwoordigers namens direct omwonenden waaronder Kappeyne van de Coppellolaan en de Buitenhof. Tijdens een wandeling in de wijk Cronenburgh en twee bijeenkomsten van de klankbordgroep is informatie verzameld voor het ruimtelijk kader. Er zijn ook voorwaarden benoemd voor het betrekken van bewoners en andere belanghebbenden bij de verdere planvorming.

 

Het college van B&W legt het ruimtelijk kader en de participatievoorwaarden nu voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal begin 2022 een besluit nemen over de start van dit woningbouwproject. De verdere uitwerking van de plannen en de te volgen procedures kosten nog de nodige tijd, maar de verwachting is dat de bouw in 2024 van start kan gaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.