Direct naar de content

Ap Reinders beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht

Vanavond is Ap Reinders (46) in een buitengewone raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht. In de volle Pfizerzaal van Business Universiteit Nyenrode nam commissaris van de Koning Hans Oosters de ambtseed af. Reinders: “Wat een enorme eer en bijzonder voorrecht om burgemeester te mogen zijn van Stichtse Vecht, ónze mooie gemeente met twaalf kernen.”

Loco-burgemeester Jeroen Willem Klomps heette de nieuwe burgemeester welkom namens het college van B&W. “Stichtse Vecht was op zoek naar een verbinder, die de gemeente goed op de kaart zou zetten. Met jou hebben we de burgemeester gevonden die dat zeker kan, gezien je ervaring als wethouder in Haarlemmermeer.”

Ook benadrukte Klomps het belang van de ‘kunst van het samenwerken’. “Samenwerken dat moet je wel kunnen op deze plek, in deze gemeente. Alleen zo kunnen we doen wat we moeten doen. Denken en sturen in het belang van de inwoners van onze gemeente.”

Na overhandiging van de ambtsketen verwelkomde Frank van Liempdt, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Ap Reinders en bood hij hem de voorzittershamer van Stichtse Vecht aan. “Uw plek als burgemeester is belangrijk. U kunt het verschil maken en daar geven we als gemeenteraad ook alle ruimte voor”, aldus Van Liempdt. Hij riep Reinders op om samen met de raad bestuurlijke vernieuwing en participatie aan te pakken.

Stap in de historie

In zijn toespraak bedankte Reinders alle sprekers en de leden van de raad voor de voordracht en het in hem gestelde vertrouwen. Hij zei zich vanaf zijn voordracht zeer welkom te voelen in Stichtse Vecht. Sinds zijn voordracht in december ervaart hij dankzij de reacties en felicitaties een warm welkom in de gemeente. Dit voorjaar verhuizen burgemeester Reinders en zijn vrouw naar 10 één van de twaalf kernen van Stichtse Vecht. “Stichtse Vecht is niet zo maar een gemeente. Een bijzondere plek met een rijke geschiedenis, maar ook helemaal van deze tijd, midden in een regio waar veel gebeurt en met een kostbaar groen karakter.“

Ambities

Eén van zijn ambities als burgemeester is om proactief én zichtbaar mee te denken, mee te praten en meebeslissen over de ontwikkeling van de Utrechtse regio. “Dat betekent een zichtbaar Stichtse Vecht in onder meer de regio Utrecht, de U10.”, aldus Reinders in zijn toespraak. “Het betekent ook nadrukkelijker de verbinding leggen tussen Stichtse Vecht en de metropoolregio Amsterdam. In en mét beide regio’s kunnen we de oplossingen vinden voor de vraagstukken in onze gemeente, zoals wonen, energietransitie en bereikbaarheid.”

Kennismaken

Reinders noemde het ambt van burgemeester een mooi en eervol ambt, maar ook een veeleisende baan. “Het zal mij even tijd kosten om goed wegwijs in onze gemeente te raken.” De komende weken gaat hij met ieder raads- en collegelid persoonlijk kennismaken en laten ze hem zien wat Stichtse Vecht voor hen betekent.

Daarnaast zal burgemeester Reinders de komende tijd ook gebruiken om met inwoners en ondernemers kennis te maken en in gesprek te gaan. Zo kondigde hij aan om op weekmarkten te gaan staan. “Daar heeft u indertijd ook samen met gemeenteraadsleden de profielschets gemaakt voor uw nieuwe burgemeester. Dan maken we daar ook daar de cirkel weer rond, zogezegd. Ik hoop velen van u te leren kennen op deze manier. Op straat, tijdens een werkbezoek, op bijzondere en gewone dagen. Of op Goudestein, mijn deur staat open.”

Na het in ontvangst nemen van de voorzittershamer uit handen van Frank van Liempdt hamerde nieuwe voorzitter van de gemeenteraad zelf de buitengewone raadsvergadering af. Aansluitend op deze vergadering was er een receptie waar inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van lokale organisaties de burgemeester en zijn vrouw konden feliciteren.

Werkverleden

Ap Reinders (46 jaar) volgt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt op. Hij is de derde kroonbenoemde burgemeester van Stichtse Vecht. Reinders groeide op in Hoofddorp en studeerde economie in Amsterdam en Rotterdam. Hij werkte onder andere als consultant bij KPMG. In 2014 werd hij wethouder van de gemeente Haarlemmermeer en had onder andere economie, en werk en inkomen in de portefeuille.

Nederland telt 355 burgemeesters. Daarvan zijn er maar veertien die niet verbonden zijn aan een landelijke politieke partij. Ap Reinders is één van de veertien.

 


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Bruggen tel. (0346) 25 47 03. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl