Direct naar de content

Bedrijveninvesteringszones in Breukelen en Maarssen-Dorp

Uitslag draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen en Maarssen-Dorp

De Bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Breukelen en Maarssen-Dorp gaan door. Donderdag 2 maart heeft gemeentelijk manager Ontwikkeling, Leefomgeving en Economie de uitslagen van de draagvlakmetingen vastgesteld. De wettelijk vereiste 50% geldige stemformulieren is voor beide gebieden retour gezonden. Daarvan is respectievelijk 83% en 75% procent vóór invoering van de BIZ, wettelijk is tweederde vereist. De positieve uitslag betekent dat de BIZ-en met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 van start zijn.

De BIZ-verenigingen hebben het initiatief genomen een BIZ te starten in de centrumgebieden van Breukelen en Maarssen-Dorp. Het doel: levendig winkelgebieden, nu en in de toekomst. De gemeente faciliteert deze initiatieven die bijdragen aan sterkere (winkel) kernen. Via een extra jaarlijkse heffing draagt elke ondernemer binnen de zone bij aan een gezamenlijk BIZ-plan. In dit plan staan activiteiten beschreven, onder meer: verduurzaming, gezamenlijke inkoop, digitalisering en verfraaiing van het winkelgebied.

Voor en door ondernemers

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een ondernemersinitiatief. De belangrijkste doelstelling is het versterken van de economie in een winkelgebied.

Wethouder Dick Polman: ‘Samen met de BIZ-verenigingen wil Gemeente Stichtse Vecht de samenwerking, verbinding en vernieuwing bij ondernemers stimuleren.’

Rol van gemeente

De BIZ-heffing is individueel ondernemersgeld. De gemeente int dit geld en geeft het terug aan het collectief van ondernemers, de BIZ-verenigingen Breukelen en Maarssen-Dorp. Via de algemene ledenvergadering stelt de BIZ-vereniging de plannen en begrotingen vast.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.