Direct naar de content

Boa’s Stichtse Vecht dragen vanaf volgend jaar bodycams

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben soms te maken met onveilige situaties. Bijvoorbeeld met verbale agressie op straat of zelfs lichamelijk geweld. Ook in Stichtse Vecht komen met enige regelmaat dit soort situaties voor. De boa’s van de gemeente gaan daarom vanaf 1 januari een bodycam dragen. Dit is een kleine, draagbare camera op het uniform. Om de bodycam op de juiste manier in te zetten, volgen boa’s een training.

Veiligheid voor iedereen

Gemeente Stichtse Vecht vindt de veiligheid van boa’s belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de bodycam een de-escalerend effect heeft op degene die door de boa wordt aangesproken. Daardoor voelen niet alleen boa’s zich veiliger in hun werk, ook betrokkenen en omstanders van een incident hebben baat bij de-escalatie door het gebruik van de bodycam.

Burgemeester Ap Reinders, ‘Het gebruik van bodycams vergroot het gevoel van veiligheid van onze medewerkers. De kans dat een incident escaleert, met alle gevolgen van dien, wordt door de inzet van bodycams echt aantoonbaar verkleind. Daarnaast is het goed dat er bij een incident beelden worden gemaakt die kunnen helpen in het achteraf beoordelen wat er precies gebeurd is en wie welke rol in een incident had.’

Werkwijze

De boa gebruikt de bodycam als een situatie uit de hand dreigt te lopen. De boa geeft eerst een waarschuwing en start dan pas de opname.

Voordat de opname start, filmt de bodycam ook al in de stand-by stand. De bodycams nemen continue beelden op, maar slaan niets op. Pas als de boa de bodycam aanzet, worden beelden opgeslagen, inclusief de 60 seconden ervoor. Dit is nodig om te kunnen zien wat de aanleiding was om de bodycam in te schakelen.

De handhaver zet de opname stop wanneer het incident of de dreigende situatie voorbij is.

Gebruik van beelden

De beelden mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte of klacht. Als er beelden zijn gemaakt tijdens een heftig incident kunnen de beelden vergrendeld worden tot duidelijk is of ze gebruikt gaan kunnen worden in een (straf)zaak. Daardoor kunnen de beelden eventueel langer dan 28 dagen bewaard worden. Het gebruik van beelden en wie de beelden onder welke voorwaarden mag bekijken is vastgelegd in een apart protocol. Dit protocol volgt de bestaande wet- en regelgeving op het vlak van privacy.

Mensen die gefilmd zijn hebben het recht om hun beelden in te zien en kunnen een verzoek daarvoor indienen.

De Ondernemingsraad (OR) moet nog instemmen met dit besluit.

 

Afbeeldingen

Meer informatie over de bodycams en hoe mensen een verzoek tot inzage kunnen indienen staat op onze website https://stichtsevecht.nl/onderwerp/8732/bodycams/

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en  persvragen@stichtsevecht.nl.