Direct naar de content

Bouw van 25 sociale huurappartementen in Kockengen

Invulling voor locatie oude basisschool ‘t Kockenest

Wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur-bestuurder Mark Drost van Woningstichting Vecht en Omstreken hebben dinsdag 8 augustus 2023 een overeenkomst getekend voor nieuwbouw van 25 sociale huurappartementen op de locatie van de oude basisschool ’t Kockenest in Kockengen. Als alle voorbereidingen voorspoedig verlopen kan halverwege 2024 de bouw van start.

 

Woningstichting Vecht en Omstreken wil twee appartementencomplexen van 2 en 3 bouwlagen met in totaal 25 levensloopbestendige sociale huurwoningen met gezamenlijke binnentuin realiseren. De grotere appartementen zijn ook geschikt voor mensen in een rolstoel. Samen met bewoners uit Kockengen is vanuit een bottom-up proces dit plan geformuleerd. De projectlocatie is op de hoek van de Prinses Margrietweg en de Koningin Julianaweg in Kockengen. In 2017 is daar basisschool ‘t Kockenest gesloopt.

 

Wethouder Frank van Liempdt: “Met de nieuwbouw voegen we levensloopbestendige en betaalbare woningen toe aan onze woningvoorraad. Daar is grote behoefte aan in onze gemeente. De ondertekening vandaag is dus goed nieuws voor woningzoekenden. Wij kijken uit naar de daadwerkelijke realisatie van nieuwe woningen op deze locatie.”

 

Directeur-bestuurder Mark Drost: “In Kockengen is behoefte aan betaalbare woningen voor jong en oud. De woningnood is groot en de ambitie van Vecht en Omstreken is om het tekort aan sociale huurwoningen ook in Kockengen aan te pakken. De locatie van de voormalige school ’t Kockenest ligt al een tijd te wachten op een mooie invulling. Met deze ondertekening is nu een belangrijke stap gezet.”

 

De verwachting is dat de gemeenteraad het bijbehorende bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 kan vaststellen. Vervolgens kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarna de bouw rond de zomer van 2024 van start kan.

Afbeeldingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met:

Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Eva Wagenaar, communicatieadviseur Woningstichting Vecht en Omstreken, tel. 0346 259490 of mail naar info@vechtenomstreken.nl.

Aan de bijgaande impressie kunnen geen rechten worden ontleend.