Direct naar de content

Brandweer Tienhoven-Westbroek krijgt nieuwe huisvesting in Westbroek

De gefuseerde brandweer Tienhoven-Westbroek krijgt een nieuwe brandweerpost in Westbroek. De nieuwe locatie aan de Kerkdijk 176 in Westbroek ligt precies in het midden van de dekkingscirkel die door de Veiligheidsregio Utrecht is aangegeven. Hiermee zijn de opkomsttijden van vrijwilligers en uitruktijden van het brandweerkorps straks optimaal.
 

De nieuwe huisvesting is nodig omdat de huidige locatie van de brandweer in Tienhoven en Westbroek niet meer aan wettelijke regelgeving voldoet. Bovendien is het gebouw in Westbroek te klein voor de nieuwe brandweervoertuigen. De Colleges van Burgemeester en wethouders van gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt hebben dinsdag 4 februari 2020 ingestemd met de aankoop van het perceel aan de Kerkdijk 176 te Westbroek. Op het huidige perceel staat nu nog een verouderde ligboxstal.

Jeroen-Willem Klomps, wethouder in Stichtse Vecht: ”We zijn verheugd dat de eigenaar van het perceel Kerkdijk 176 in Westbroek in is gegaan op het bod van de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht. Deze fusiepost bestaat uit een samenwerking van twee verschillende korpsen met twee identiteiten die al langere tijd samenwerken onder aansturing van één postcommandant. Eén gebouw draagt bij aan het tot één smeden van het korps. Alle activiteiten vinden vanaf realisatie van de fusiepost plaats vanaf deze locatie in Westbroek”.

De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor de planologische procedure, het opstellen van een ontwerp voor de brandweerpost en alle overige voorbereidende werkzaamheden.

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw nieuwe locatie

Aangezien de nieuwbouw van deze brandweerpost voor het fusiekorps Tienhoven – Westbroek ongeveer 3 jaar in beslag zal nemen, blijft een tijdelijke oplossing noodzakelijk. In Tienhoven wordt onderzocht of er een tijdelijke ruimte naast het gebouw te plaatsen is. In Westbroek wordt de naastgelegen woning geschikt gemaakt voor de brandweervrijwilligers. Westbroek is de hoofdvestiging waar de instructieruimte/kantine komt en Tienhoven zal fungeren als nevenvestiging voor het uitrukken bij een calamiteit.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

Op de themapagina van de brandweer op de gemeentesite van Stichtse Vecht zijn de ontwikkelen te volgen: https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4392/nieuwbouw-brandweerkazernes/