Direct naar de content

Budget voor Startersleningen wordt verhoogd

Nodig voor groot aantal aanvragen vanuit project Haagstede

Het beschikbare budget voor het verstrekken van een Starterslening voor een starter op de woningmarkt is onvoldoende om aan de grote vraag te voldoen. De verkoop van 48 betaalbare koopwoningen (sociale koop) in het project Haagstede in Maarssenbroek zorgt voor deze grote vraag. Daarom heeft het college van B&W besloten het budget op te hogen met € 750.000,-.

 

De makelaar die belast is met de verkoop van deze woningen voert op dit moment gesprekken met de potentiële kopers om de verkoop definitief te maken. Uit de gesprekken blijkt dat de inkomenseis in combinatie met de huidige hypotheekrente het voor een aantal kopers moeilijk maakt om de financiering rond te krijgen. Om deze reden wordt er door deze kopers een beroep gedaan op de mogelijkheid van de gemeentelijke Starterslening om de woning te kunnen financieren. Naar schatting van de makelaar zal een groot deel van de potentiële kopers zonder een dergelijke lening de financiering niet rondkrijgen. Inmiddels zijn er 14 Startersleningen goedgekeurd en/of in behandeling. Hiermee is het beschikbare budget goeddeels op. Dit zou (kunnen) betekenen dat de woningen niet volledig door de beoogde doelgroep kunnen worden gekocht.

 

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “De sociale koopwoningen van Haagstede komen terecht bij de starters uit onze gemeente. Knelpunt is vaak nog het voor elkaar krijgen van de hypotheek als gevolg van de gestegen rente. De Starterslening is daarbij zeer gewild en hard nodig om de financiering rond te krijgen. Mooi dat we nu met het uitbreiden van het budget zoveel mogelijk gegadigden de kans geven op een Starterslening.”

 

Vanaf 1 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht de Starterslening heringevoerd voor starters op de woningmarkt van 18 t/m 35 jaar die voor het eerst een eigen woning kopen in Stichtse Vecht. Deze lening is een aanvullende hypotheek bovenop de gewone hypotheek. Met de Starterslening kun je nét een beetje extra lenen voor het aankopen van een eerste woning. De Starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen wat je als woonstarter kunt lenen op basis van je inkomen en nodig hebt om de woning te kunnen kopen. De Starterslening bedraagt maximaal € 30.000,-.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.