Direct naar de content

Campagne Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht 2020 van start!

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Dat is de afgelopen maanden vanaf de corona-uitbraak eens te meer gebleken, met allerlei al bestaande maar ook nieuwe initiatieven van inwoners om elkaar te ondersteunen onder vaak moeilijke omstandigheden. Om dit werk te waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert gemeente Stichtse Vecht samen met de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht ook dit jaar de Vrijwilligersprijs.

Wethouder Hetty Veneklaas: “Vrijwilligers maken het leven van heel veel mensen echt leuker. Zij zetten zich belangeloos in voor de sport- of muziekvereniging, doen boodschappen voor de buren, organiseren activiteiten in de buurt of helpen mee in de zorg. Tijdens de lock down zagen we veel verenigingsleven en de daarmee verbonden vrijwillige inzet stilvallen. En aan de andere kant ontstonden er onder deze bijzondere omstandigheden juist allerlei waardevolle, hartverwarmende vrijwilligersinitiatieven in de twaalf kernen van Stichtse Vecht. Daarom heeft de gemeente Stichtse Vecht in overleg met ’t Gilde Stichtse Vecht en de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht besloten om de verkiezing ook dit jaar plaats te laten vinden”.

 

Vrijwilligersprijs voor jong of oud

Om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijs moet de vrijwilliger (jong of oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere prestatie hebben geleverd of een lange staat van dienst hebben. De enige jaren geleden gewijzigde opzet, waarbij ook vrijwilligersgroepen en -organisaties in aanmerking komen voor de prijs, is een groot succes gebleken.

Hetty Veneklaas roept nadrukkelijk op om jonge mensen te nomineren: “Uit landelijke cijfers blijkt dat de helft van de 15 tot 25 jarigen vrijwilligerswerk doet. Dat vind ik een geweldig aantal! Alleen noemen jonge mensen zichzelf vaak geen vrijwilliger. Als je als 16-jarige de F’jes traint, dan noem je jezelf trainer/coach, en komt het niet in je op dat je een vrijwilliger bent. Maar ook die komen in aanmerking voor deze prijs! Nomineren dus!”

Alle maatschappelijke organisaties en inwoners van gemeente Stichtse Vecht kunnen vrijwilligers of groepen vrijwilligers voordragen. De uiterste datum hiervoor is 24 september a.s. Een breed samengestelde en onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten en kent de Vrijwilligersprijzen toe.

 

Prijsuitreiking

De bekendmaking en prijsuitreiking vinden in november a.s.plaats. Dat zal niet gebeuren tijdens een vrijwilligersfeest zoals dat de afgelopen jaren werd georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen vindt dat dit jaar helaas geen doorgang. Gemeente en Vrijwilligerscentrale zijn in onderling overleg op zoek naar een alternatief waarbij zoveel mogelijk vrijwilligers worden betrokken.

 

Voordracht voor de verkiezing

Op verzoek van de gemeente en van ‘t Gilde organiseert de Vrijwilligerscentrale naast de afsluiting nu óók de verkiezing voor de Vrijwilliger en Vrijwilligersgroep van het jaar. Voorgaande jaren was de organisatie van de verkiezing altijd in handen van ’t Gilde.

Meer informatie en het voordrachtsformulier zijn te vinden op www.vrijwilligerstichtsevecht.nl. Inwoners en organisaties kunnen een voordracht vóór 25 september inzenden.