Direct naar de content

Centraal Leefbaarheidbudget 2020: uitvoering initiatieven van bewoners

Bewonersgroepen en individuele bewoners krijgen  jaarlijks de gelegenheid om sociale en fysieke leefbaarheid initiatieven in te dienen voor het  centraal leefbaarheidbudget. Het college van B&W heeft alle binnengekomen initiatieven voor 2020 beoordeeld en €91.200,- toegekend voor fysieke initiatieven en €11.600,- voor sociale initiatieven.

Bewonersgroepen en individuele bewoners konden tot 1 oktober 2019 aanvragen doen in het kader van het centraal leefbaarheidbudget. Sociale initiatieven kunnen het hele jaar door ingediend worden. In totaal zijn er 49 aanvragen voor fysieke en sociale initiatieven ingediend. Wethouder Maarten van Dijk van Gebiedsgericht Werken. “Ik ben ontzettend blij dat er dit jaar 49 fysieke en sociale initiatieven zijn ingediend door bewoners. Dat tekent de betrokkenheid van onze bewoners bij hun buurten. Alle aanvragen hebben we beoordeeld op realiteit en haalbaarheid. Daarbij is gekeken of de initiatieven passen binnen het reguliere beleid, of misschien ook  betaald kunnen worden uit de reguliere begroting. De toegekende initiatieven worden dit jaar allemaal uitgevoerd met behulp van de bewoners en bewonersgroepen.”

Nestkastjes, jeu de boulesbanen, tafeltennis- en schaaktafels en watertappunten
Een voorbeeld van een gehonoreerd voorstel is nestkastjes in Nieuwersluis. Deze nestkastjes zijn bedoeld voor de koolmezen en dragen bij aan biodiversiteit en natuur. De aanleg van twee Jeu de Boules-banen in het park Vechtenstein in Maarssen is een ander voorbeeld. Deze banen zijn openbaar en mag iedereen gebruiken. In Breukelen wordt de tafeltennistafel hersteld in samenwerking met de wijkcommissie Breukelen Noord. In Loenen aan de Vecht kan je binnenkort schaken. Er komen twee schaaktafels in het dorp. Antilopespoor en Fazantenkamp in Maarssenbroek krijgen watertappunten.

Nieuwe ideeën indienen
Nieuwe ideeën om mensen bij elkaar te brengen (sociale leefbaarheidsinitiatieven) kunnen gedurende het gehele jaar ingediend worden. Denk aan een wijkfeest, kinderactiviteiten of een buurtsportdag.

Voor fysieke leefbaarheidsinitiatieven is het budget voor 2020 op, maar het is nu al tijd om na te denken over aanvragen voor 2021. Nieuwe ideeën om de woonomgeving te verbeteren op het gebied van zwerfvuil, biodiversiteit, groen, straatmeubilair of sport zijn welkom. Bewoners kunnen daarvoor het beste contact zoeken met de dorpsraad of wijkcommissie. De sluitingsdatum voor het indienen van deze ideeën voor 2021 is 1 oktober 2020


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl