Direct naar de content

Collectieve zorgverzekering voor minima vanaf 1 januari 2020 via DSW

De collectieve zorgverzekering die de gemeente haar inwoners met een laag inkomen aanbiedt zal vanaf 2020 lopen via DSW Zorgverzekeraar. De huidige zorgverzekeraar Menzis had eerder aangegeven niet door te willen gaan. In DSW Zorgverzekeraar heeft de gemeente een partner gevonden die de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering zoveel mogelijk op hetzelfde niveau houdt als ze bij Menzis waren.

De gemeente Stichtse Vecht biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten, waar de gemeente aan mee betaalt. De huidige aanbieder van deze collectieve zorgverzekering, Menzis, heeft te kennen gegeven vanaf 2020 niet langer deze zorgverzekering aan te willen bieden in Stichtse Vecht. Menzis gaat zich focussen op haar kernwerkgebied in Noord- en Oost-Nederland.

Maarten van Dijk, Wethouder Werk en Inkomen in Stichtse Vecht: “Nadat Menzis te kennen had gegeven niet langer in Stichtse Vecht haar diensten aan te willen bieden, hebben wij gezocht naar een andere aanbieder voor een collectieve zorgverzekering en die gevonden in DSW Zorgverzekeraars. We vinden het belangrijk om een ‘gemeentepolis’ aan te bieden aan onze minima omdat het kan helpen bij het voorkomen van financiële problemen door onderverzekering en wanbetaling. Ook kan het voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen doordat ze zorg uitstellen of mijden.”

Gemeentepakket

DSW biedt naast de basisverzekering een keuze in twee aanvullende verzekeringen.
In een voor Stichtse Vecht op maat gemaakt ‘Gemeentepakket’ zijn extra ruime vergoedingen opgenomen, bovenop de reguliere aanvullende verzekering. Deze vergoedingen worden volledig door de gemeente betaald en daarnaast draagt de gemeente nog eens €5 per maand per deelnemer van 18 jaar en ouder bij in de aanvullende verzekering.

Versobering

De gemeente versobert de collectieve zorgverzekering als één van de maatregelen om de tekorten in het sociaal domein op te vangen. Concreet betekent dit dat de gemeentelijke maandelijkse bijdrage aan de zorgverzekering lager is, omdat het eigen risico niet meer verzekerd wordt. DSW biedt deze mogelijkheid ook niet aan.

Vooraf gespreid betalen in plaats van eigen risico

Deelnemers aan de collectieve zorgverzekering via DSW kunnen het eigen risico vooraf gespreid betalen, waarbij zij achteraf terugkrijgen wat zij niet hebben verbruikt. Dit is in lijn met het recente rapport “Verbeteropties gemeentepolis” van het Centraal Planbureau. Het CPB adviseert hierin om het eigen risico bij de gemeentepolis te vervangen door vooraf gespreid betalen. Het CPB noemt dit een no-claim. “Het vooruit betalen zorgt ervoor dat het risico op het mijden van nodige zorg aanzienlijk wordt afgezwakt, terwijl de prikkel voor efficiënt zorggebruik deels blijft behouden”, aldus het CPB.

Hulp bij overstappen

Alle huidige deelnemers van de collectieve zorgverzekeraar in Stichtse Vecht ontvangen, zodra de premies voor 2020 bekend zijn, meerdere persoonlijke brieven in de periode tot 1 januari 2020 om hen te informeren over het nieuwe aanbod, belangrijke data en waar men terecht kan voor vragen. Ook diverse ketenpartners worden over dit besluit en de belangrijke data in de komende periode geïnformeerd. Er komen inloopmomenten waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij het aanvragen van deze verzekering, naast de telefonische ondersteuning die DSW Zorgverzekeraar biedt.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl