Direct naar de content

College bezoekt Knooppunt Breukelen

De collegeleden van gemeente Stichtse Vecht hebben dinsdag 28 november een werkbezoek gebracht aan Knooppunt Breukelen. Zij spraken eerst met bewoners van het Rode Dorp en aansluitend met ondernemers uit het gebied. Er zijn allerlei ontwikkelingen op korte en langere termijn.

Op dit moment worden er al verschillende zaken aangepakt in het gebied. Zo wordt er door de provincie een parkeergarage gerealiseerd en wordt betaald parkeren ingevoerd op de verschillende terreinen. De bocht bij de Broekdijk-West wordt veiliger gemaakt en het stationsgebied krijgt een kwaliteitsimpuls. Gemeente en provincie werken hierbij nauw samen. Daarnaast zijn er ook kansen voor ontwikkelingen op de langere termijn, door de directe aansluiting op de A2 en het treinstation. Functies die in dit gebied verder ontwikkeld kunnen worden zijn: mobiliteit, wonen, bedrijventerreinen.

De collegeleden wandelden met een delegatie van de bewoners door het Rode Dorp. Deze wijk dateert uit het begin van de vorige eeuw en heeft een eigen karakter. De bewoners zouden dit karakter graag versterken met het inrichten van een woonerf met bestrating in plaats van asfalt. Verder heeft men wensen geuit voor beter onderhoud van groen en speeltuin. Voor de handhaving van parkeerders in de wijk zonder vergunning wordt blijvende aandacht gevraagd. Wethouders Frank van Liempdt en Karin van Vliet: “We hebben de zorgen en wensen van de bewoners goed gehoord, dit nog versterkt door wat we zelf hebben kunnen zien. We hebben afgesproken dat we een en ander op een rijtje zetten en met een reactie komen. Niet alles kan morgen geregeld zijn, maar groenonderhoud en een opstelplaats voor kliko’s, dat gaan we als eerste oppakken.”

Het tweede deel van het werkbezoek vond plaats bij Avex op De Corridor, waar met ondernemers uit het gebied van gedachten werd gewisseld over de mogelijke ontwikkelingen op langere termijn. Er liggen twee studies hoe je Knooppunt Breukelen in de verdere toekomst kunt ontwikkelen. Je zou kunnen kiezen voor wonen en werken of volledig voor werken. Door de aanwezigheid van de snelweg zijn voor de bestemming wonen ingrijpende maatregelen nodig om een leefbaar woonklimaat te ontwikkelen, zoals een hoog geluidsscherm. De aanwezige ondernemers pleitten ervoor om te kiezen voor enkel bedrijvigheid, gezien de grote behoefte aan bedrijventerreinen. Wethouder Dick Polman: “De gedachtewisseling met de ondernemers was zeer nuttig. Ik heb goed begrepen dat de ondernemers een hoog geluidsscherm niet zien zitten, omdat zij hun vestiging op De Corridor gekozen hebben als zichtlocatie. Alles staat nog open, we hebben voor de toekomst nog geen keuzes gemaakt.”

Afbeeldingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.