Direct naar de content

College spreekt met maatschappelijke organisaties in Dorpshuis Maarssen

De collegeleden van gemeente Stichtse Vecht waren dinsdag 12 maart tijdens een werkbezoek te gast in Dorpshuis Maarssen in het voormalige De Vondel. Daar spraken zij met organisaties op het gebied van welzijnswerk, vrijwilligerswerk, jeugd- en jongerenwerk, ook wel ‘het voorveld’ genoemd.

 

Voorveld-organisaties zoals de bibliotheek, MOmenz, Jeugd-Punt, Kwadraad, Ouders Lokaal, dorpshuizen en buurtinitiatieven bieden lichte, vroegtijdige ondersteuning aan inwoners bij het oplossen van hun vraag of zorg. Die ondersteuning kan helpen voorkómen dat een kleine vraag of zorg later een groot probleem wordt.

 

Horen hoe het gaat in de praktijk

Door vergrijzing, een groeiende vraag naar hulp en personeelstekort in de zorg, staat de zorg onder druk. Lichte, vroegtijdige ondersteuning kan één van de manieren zijn om de zorg in onze gemeente beschikbaar en betaalbaar te houden. Daarom verdiept het college zich met dit werkbezoek in de praktijk. Zo vroegen de collegeleden onder meer hoe de verschillende organisaties in het voorveld met elkaar samenwerken en wat de gemeente kan doen om die samenwerking te verbeteren. Ook spraken zij over welke problemen er zijn en welke aanpak dan volgens de partners het beste werkt. “Goed om ook op deze manier in gesprek te gaan met organisaties en vrijwilligers, die belangrijk werk verrichten. Samen moeten we tot een adequate en houdbare zorg voor de toekomst komen”, aldus wethouder Dick Polman.

 

Inzicht en gevoel

Het college van B&W constateerde dat ze door het werkbezoek meer inzicht in en gevoel bij het voorveld hebben gekregen. Wethouder Karin van Vliet: “Dat is belangrijk want we laten op dit moment onderzoeken wat er moet gebeuren om de samenwerking in het voorveld verder te verstevigen, het voorveld te versterken en daarmee de zorg betaalbaar te houden (bestuursopdracht voorveld)”. Met de inzichten die het college heeft opgedaan en de uitkomsten van de bestuursopdracht neemt het college van B&W voor de zomer een besluit over de positie en versterking van het voorveld.

 

Te gast in Dorpshuis Maarssen in voormalige De Vondel

Voor dit werkbezoek was Dorpshuis Maarssen gastheer, in het gebouw waar vroeger De Vondel zat. Het college ziet dat het Dorpshuis Maarssen een levendige ontmoetingsplek biedt die goed is voor de sociale cohesie in een dorp. Wethouder Karin van Vliet: “Mensen kennen elkaar, vergroten hun netwerk. Dan is het ook makkelijker om elkaar hulp te vragen en te bieden.”

 

Werkbezoeken college van B&W

Het college van B&W gaat regelmatig op werkbezoek om in gesprek te gaan met organisaties en inwoners. In november 2023 bezocht het college het Knooppunt Breukelen en sprak met de inwoners van het Rode Dorp en de ondernemers uit het gebied. Deze keer stond een bezoek aan Dorpshuis Maarssen op het programma en ging het college in gesprek over hulp en ondersteuning.

Afbeeldingen