Direct naar de content

College van B&W kiest voor extra schoollocatie in sportpark Zuilense Vecht

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er in het nieuw te ontwikkelen sportpark Zuilense Vecht een extra onderwijslocatie van KBS de Pionier inclusief kinderopvang. Daarmee kan de hoofdlocatie van KBS de Pionier kleiner worden zodat dit beter is in te passen in de nieuwbouwplannen voor Daalsehoek. Dat heeft het college besloten op 14 juli 2020. Het voorstel wordt in september voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Ruimte voor leerlingen

In het toekomstige sportpark Zuilense Vecht wil het college een extra locatie (een zogenoemde ‘dislocatie’) van KBS de Pionier bouwen. Deze school heeft nu nog haar hoofdvestiging aan de Thorbeckestraat 2 in Maarsen-Dorp. Wethouder Onderwijs Hetty Veneklaas namens het college van B&W: “Met een extra locatie van de Pionier in het sportpark is er straks genoeg ruimte voor leerlingen uit de toekomstige wijk Zuilense Vecht en leerlingen uit Op Buuren en Oud-Zuilen. Voor de hoofdvestiging van de Pionier is het moeilijk gebleken om de gehele, grote basisschool in de gebiedsontwikkeling Daalsehoek vervangende nieuwbouw te geven. Dat lossen we op met een extra locatie voor de Pionier in Zuilense Vecht. Door een extra locatie in sportpark Zuilense Vecht is er bovendien minder autoverkeer in Maarssen-Dorp.”

 

College kiest voor KBS de Pionier

Wethouder Hetty Veneklaas: “We hebben zorgvuldig afgewogen of we onderwijs willen in sportpark Zuilense Vecht en, zo ja, van welke school. KBS de Pionier kwam voor onze gemeente als de beste optie uit de bus. Dit vanwege de spreiding van onderwijs over de wijken en het vraagstuk rondom de vervangende nieuwbouw op hun hoofdlocatie, dat we ook moeten oplossen. We snappen dat dit zuur kan zijn voor de twee andere schoolbesturen met scholen in Zandweg-Oostwaard. Met de keuze voor de Pionier lossen we echter meerdere vraagstukken tegelijk op en dat is het meest gunstig voor onze inwoners. Zowel rondom de hoofdlocatie van de Pionier in Daalsehoek als in de wijken Zuilense Vecht, Op Buuren en Oud-Zuilen. Daarom stellen we dit voor aan de gemeenteraad. Overigens ontwikkelen we met de twee andere besturen het Kindcentrum Harmonieplein voor de scholen het Kompas en Wereldkidz Bolenstein. Dit moet begin 2022 gereed zijn.”

 

Gemeente regelt huisvesting

Een school kan een dislocatie starten als dat nodig is. Voor het vestigen van zo’n extra onderwijslocatie is, anders dan bij een volledig nieuwe school, geen instemming nodig van de Rijksoverheid of van schoolbesturen. Wel moeten er afspraken zijn met de gemeente over het regelen van de huisvesting voor een extra locatie. Over de kosten die hiermee gemoeid zijn, spreekt de gemeenteraad in september. Deze betrekt de raad bij de afweging rond de programmabegroting 2021.

 

Besluitvorming en communicatie

Het voorstel wordt op 8 september voorgelegd aan de commissie sociaal domein en op 29 september aan de gemeenteraad. U bent van harte welkom om de vergadering (digitaal) bij te wonen.

Het schoolbestuur Pastoor Ariëns en de andere twee schoolbesturen zijn op de hoogte gebracht over het voorstel.