Direct naar de content

Compensatieregeling eigen risico zorgverzekering verruimd

Het college van B&W heeft de compensatieregeling voor het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering verruimd. Deze regeling is in 2020 in het leven geroepen. Met de verruiming wil het college mensen met een smalle beurs verder tegemoetkomen in het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorgverzekering.

Inwoners met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming ontvangen op het moment dat zij hoge kosten moeten maken voor dit eigen risico. De regeling is bedoeld voor mensen die een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm.

Wethouder Maarten van Dijk, Werk & Inkomen: ”We verruimen onze compensatieregeling voor het eigen risico van de zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Dit betekent dat zij een hogere financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. Ook komen er nu meer mensen in aanmerking voor deze vergoeding. Zo willen we voorkomen dat het hebben van een smalle beurs leidt tot zorgmijding of dat zorgkosten leiden tot financiële problemen”.

In 2020 moest men minimaal € 300 aan wettelijk verplicht eigen risico hebben uitgegeven om een compensatie van € 150 te ontvangen. In de nieuwe regeling wordt het bedrag dat inwoners minimaal moeten hebben uitgegeven aan het wettelijk verplicht eigen risico verlaagd naar € 85. De vergoeding wordt verhoogd van € 150 naar maximaal € 300. De vergoeding kan nu ook op meerdere momenten in het jaar worden uitgekeerd.

De wijzigingen gaan in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Hierdoor kunnen inwoners dit jaar nog profiteren van de hogere tegemoetkoming. Inwoners die over 2021 al een tegemoetkoming hebben ontvangen, zullen een nabetaling uitgekeerd krijgen.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.