Direct naar de content

Contract met groenaannemer Verheij Integrale groenzorg met 1 jaar verlengd

Stichtse Vecht verlengt het contract met groenaannemer Verheij Integrale groenzorg met 1 jaar. Tegelijkertijd start de voorbereiding voor de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte in Stichtse Vecht vanaf 2021.

Maarten van Dijk, wethouder leefomgeving Stichtse Vecht: “De gemeente wil een kwalitatief goede openbare ruimte. Daarvoor werken we vanaf 2017 na een aanbesteding samen met Verheij Integrale groenzorg. Dit contract verlengen we nu na de eerste drie jaar met nog één jaar. We hebben er vertrouwen in dat met de aanvullende afspraken die onlangs zijn gemaakt, de kwaliteit van het groenonderhoud in de openbare ruimte goed blijft. We starten tegelijkertijd met de voorbereidingen voor het onderhoud van de openbare ruimte vanaf 2021”.

Perceelgrootte in Stichtse Vecht maakt groenonderhoud een grote opgave

Stichtse Vecht is een groene oase tussen Amsterdam en Utrecht. Het onderhoud van het openbare groen is gezien het grote perceeloppervlak van Stichtse Vecht een grote opgave. De gemeente gaat het komende jaar benutten om een nieuw bestek te maken en een keuze te maken in de wijze van de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte en dit met alle stakeholders voor te bereiden.

Vaststellingsovereenkomst

Met de huidige groenaannemer Verheij zijn constructieve gesprekken gevoerd over de uitvoering van het contract. Daarbij is geconcludeerd dat zowel van de zijde van de aannemer als van de zijde van de gemeente verbeteringen noodzakelijk waren. Eén en ander heeft geleid tot een aanvulling op het lopende contract, waarbij in een vaststellingsovereenkomst de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen over het dagelijkse groenonderhoud zijn verduidelijkt.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl