Direct naar de content

Criminaliteitscijfers Stichtse Vecht 2023

In 2023 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Stichtse Vecht met 5 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2022. Dit is minder gunstig dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio waar de stijging 3 procent is. De stijging is vooral terug te vinden in de categorie ‘veel voorkomende criminaliteit’ zoals fietsendiefstal. Er is een daling te zien in onder meer het aantal misdrijven met grote impact zoals woninginbraken en geweldsdelicten. Deze informatie komt uit de recent door Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (Bureau RVS) gedeelde informatie over de geregistreerde criminaliteit in 2023.

Stijging

De lichte stijging in het aantal misdrijven is voornamelijk terug te zien in het aantal misdrijven in de categorie ‘veel voorkomende criminaliteit’. Daarin is een stijging te zien van 643 naar 688 registraties (7%), waarbij fietsendiefstal het meest in het oog springt met een toename van het aantal registraties van 146 naar 208 (42%). Overige vormen van criminaliteit, zoals fraude, wapen- en drugshandel en cybercrime, zijn licht gestegen van 395 naar 410 misdrijven (3,8%).

Daling

Het aantal misdrijven met grote impact, zoals woninginbraken en geweldsdelicten, is daarentegen gedaald van 352 naar 311 (11,6%). Ook het totaal aantal overlastmeldingen dat bij politie is gedaan over jongerenoverlast en personen met onbegrepen gedrag fors gedaald: van 819 naar 711 (13,2%). Met name de daling van het aantal overlastmeldingen over personen met onbegrepen gedrag is opvallend (30%), omdat in de regio juist een stijging is te zien (7%).

Veiligheidseffectrapportage

In maart ontvangt de gemeenteraad de jaarlijkse Veiligheidseffectrapportage waarin een uitgebreidere analyse volgt van de criminaliteitscijfers en het gevoerde veiligheidsbeleid in 2023.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.