Direct naar de content

De Europese verkiezingen komen eraan!

Op donderdag 6 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Kiezers kunnen hun stem uitbrengen in een van de 34 stembureaus in de gemeente. De stemmen in de gemeente Stichtse Vecht worden op vrijdag 7 juni centraal geteld in de OVVO-hal in Maarssen. Centraal tellen betekent dat de stemmen op de dag na de verkiezingen op één plek op lijst- en kandidaatsniveau worden geteld. De uitgebrachte stemmen worden donderdag 6 juni, nadat om 21.00 uur de stembureaus gesloten zijn, wel alvast op de stembureaus op lijstniveau geteld. Beide telmomenten zijn openbaar en iedereen is welkom.

Het centraal tellen is op vrijdag 7 juni in de OVVO-hal, Sportparkweg 9 in Maarssen. Om 9.00 uur overhandigt burgemeester Ap Reinders de stembescheiden (stembiljetten, stempassen en proces-verbalen) van donderdag 6 juni aan het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna geeft de voorzitter van het GSB het officiële startsein voor het tellen. De uitgebrachte stemmen worden per lijst én per kandidaat geteld. De eindtijd is afhankelijk van de opkomst en het tellen kan tot het einde van de middag duren. Het tellen van de stemmen is openbaar en iedereen is welkom.

Burgemeester Ap Reinders: ‘Uw stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement is erg belangrijk. De wetten die het Europees Parlement aanneemt, gaan ons allemaal aan. Dit is dus het moment waarop u uw stem kunt laten horen over belangrijke onderwerpen zoals milieu, veiligheid en de rechtsstaat.’

Uitslagen op maandag 10 juni gepubliceerd

De uitslagen van de verkiezingen mogen pas bekend gemaakt worden als de stembureaus in alle lidstaten van de Europese Unie gesloten zijn. Sommige landen stemmen op zondag. Op maandag 10 juni 2024 om 9.00 uur zal het GSB de uitslagen vaststellen. Dit zal plaatsvinden in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Ook dit moment is openbaar en iedereen is welkom.

Alle informatie over de verkiezingen is te lezen op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Rina Hensbergen, telefoon: 06 58 07 63 59 of persvragen@stichtsevecht.nl