Direct naar de content

Deel van de Hazeslinger tijdelijk in gebruik voor de vrijdagmarkt

Tijdelijk minder parkeerplaatsen in het centrum van Breukelen

Vanaf vrijdag 22 mei wordt een gedeelte van de Hazeslinger gebruikt voor de vrijdagmarkt in Breukelen. Vanwege de corona-maatregelen is er op de Kerkbrink anders niet genoeg plaats voor alle marktkramen, nu ook de non-foodkramen weer op de warenmarkten mogen staan.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft onlangs besloten dat ook de non-foodkramen weer op de markt mogen staan, uiteraard in een ruimere opstelling om 1,5 meter mogelijk te maken. Uit een inventarisatie in Stichtse Vecht is gebleken dat alleen de warenmarkt in Breukelen over onvoldoende ruimte beschikt om alle kramen inclusief de non-food volgens de RIVM-richtlijnen op te stellen.

Tijdelijke uitbreiding van de markt aan de Hazeslinger
De gemeente vindt het belangrijk dat er weer een goed gesorteerde markt kan plaatsvinden in Breukelen zodat het voorzieningenniveau weer op peil komt. Daarom is een deel van de Hazeslinger tijdelijk bestemd voor uitbreiding van de markt. Dit betekent concreet een parkeerverbod van donderdag 21.00 uur tot vrijdag 18.00 uur. Dit zal ter plekke op borden worden aangegeven. Zodra de coronasituatie het toelaat wordt het gebruik voor de markt van de Hazeslinger beƫindigd.

Kom op de fiets!
Het centrum van Breukelen is, zeker op marktdagen, druk bezocht. Sommige bezoekers komen per auto. Gezien de verplichte maatregelen was het onontkoombaar om een aantal parkeerplaatsen tijdelijk te bestemmen voor een uitbreiding van de markt. De gemeente roept inwoners op om zoveel mogelijk op de fiets naar de markt te komen. Zodra de coronasituatie het toelaat, wordt het gebruik voor de markt van de Hazeslinger beƫindigd.

Stap-voor-stap afbouw maatregelen tegen coronavirus
De maatregelen tegen het coronavirus worden stap voor stap afgebouwd. Zolang het lukt om met de versoepeling ook het coronavirus onder controle te houden, wordt de ruimte voor iedereen steeds groter. De basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, vermijden van drukte en handen wassen blijven belangrijk. Behoedzaamheid is geboden. Wanneer grote groepen mensen zich niet houden aan de basisregels of de voorwaarden voor versoepeling niet goed worden toegepast of onverhoopt niet goed uitpakken, kan de controle over het virus verloren gaan en zal de overheid de verruiming weer moeten terugdraaien.

Afbeeldingen