Direct naar de content

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht 2022

Tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau zijn vandaag, maandag 21 maart, de definitieve uitslagen op partij- en kandidaatsniveau vastgesteld van de vorige week gehouden gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht.

De zitting was ook het moment om tegen de besluiten van het centraal stembureau bezwaar in te dienen. Van deze mogelijkheid werd gebruikgemaakt door een groep kiezers: zij pleitten voor een hertelling van de stemmen.

Het centraal stembureau heeft het bezwaar tijdens een schorsing onderzocht en het verzoek getoetst aan de kieswet. Volgens het centraal stembureau is er geen sprake van een ernstig vermoeden dat door één of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige (tel-)fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. De uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling zijn daarom ongewijzigd en definitief vastgesteld.

Bekijk de definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht 2022

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Jean-Louis Kop, tel. 06 10 35 44 59 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.