Direct naar de content

Doorbraak in woningbouw Haagstede

‘Snel bouwen 139 woningen mogelijk’

Gemeente en projectontwikkelaar Haagstede C.V. zien af van het verleggen van de aansluiting naar de N230 bij het woningbouwplan Haagstede in Maarssenbroek. Dit betekent dat 139 van de oorspronkelijk geplande 155 woningen nu snel gebouwd kunnen worden. Het is een doorbraak in de al langer lopende gesprekken over een alternatieve toerit en levert een flinke tijdwinst op voor de realisatie van de woningen.

Verplaatsen toerit niet nodig

Al in 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. Voor de bouw van de nieuwe wijk was het noodzakelijk de huidige aansluiting naar de N230 op te heffen en de mogelijkheden van een alternatieve toerit te onderzoeken. Dit was een uitdagende en tijdrovende zoektocht, waaruit bleek dat er op korte termijn geen passende oplossing was. De ontwikkelaar heeft daarom eind vorig jaar het plan aangepast. Door iets minder woningen te bouwen, is het verplaatsen van de toerit niet nodig. Dit is in lijn met de suggesties die eerder ook vanuit bewoners zijn ontvangen.

 

Schop direct de grond in

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “In het belang van snelle woningbouw hadden we niet veel tijd nodig om met elkaar tot overeenstemming te komen over dit aangepaste plan voor Haagstede. We hebben weinig locaties waar het bestemmingsplan klaarligt en de schop bij wijze van spreken direct in de grond kan. Dit is er zo een, dus ik ben blij met het aangepaste plan en daarmee de mogelijkheid om snel te gaan bouwen. Zo spelen we in op de grote vraag naar woningen in onze gemeente.”

 

Twee fasen

De ontwikkelaar wil Haagstede in twee fasen bebouwen. In de eerste fase gaat het om 139 woningen (waaronder 48 sociale koopwoningen). Hiermee wordt 90% van het oorspronkelijke plan gerealiseerd. De resterende 16 woningen worden mogelijk later gebouwd als de aansluiting naar de N230 in de toekomst toch nog verlegd wordt. De lopende provinciale studie naar de toekomst van de N230 moet hier duidelijkheid over geven.

 

Verkeersstructuur

De huidige verkeersstructuur blijft zoals deze nu is. Het autoverkeer van en naar Haagstede wordt met een rotonde aangesloten op de Floraweg. Het langzaam verkeer gaat via een extra fietsverbinding naar Het Kwadrant.

 

Start bouw

De verwachting is dat de bouw volgend jaar van start gaat. Eerst wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.