Direct naar de content

Economie Stichtse Vecht verlevendigen, innoveren en toekomstbestendig maken

Programma Economie 2020-2023 vastgesteld

De gemeente wil de economie van Stichtse Vecht samen met ondernemers verlevendigen, innoveren en toekomstbestendig maken. Dat is vastgelegd in het Programma Economie 2020-2023 dat de afgelopen maanden in samenwerking met ondernemers ontwikkeld is om de lokale economie te stimuleren.

Maarten van Dijk, wethouder economie: “Stichtse Vechtse ondernemers zijn essentieel voor het versterken van onze economie. Zij moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Met het vernieuwde uitvoeringsprogramma Economie zetten we de komende jaren samen met ondernemers in op het realiseren van een krachtig ondernemersklimaat, het verhogen van de toekomstbestendigheid van economische gebieden en het verhogen van de aantrekkingskracht van de historische dorpen en recreatieve gebieden in Stichtse Vecht”.

Activiteiten in het programma
Het Programma Economie 2020-2023 zet onder andere in op het verbeteren van de samenwerking met ondernemers en het verhogen van de organisatiegraad van ondernemers onderling. Daarnaast zijn activiteiten gericht op toekomstige ontwikkelingen zoals verduurzaming en vitaal platteland. Ook is er in het programma aandacht voor de kwaliteit van de centrumgebieden en recreatie en toerisme.

Regionale samenwerking is belangrijk 
Het programma Economie 2020-2023 van Stichtse Vecht staat niet op zichzelf. Economische vraagstukken en maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid overstijgen de gemeentegrenzen en vereisen een regionale aanpak. In de Regio Utrecht werkt de gemeente met partners, overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan het creëren van Gezond Stedelijk Leven voor alle inwoners en organisaties. Dit Programma Economie sluit aan op deze koers van Gezond Stedelijk Leven in Regio Utrecht, zoals bij het Ruimtelijk Economisch Programma dat in de regio in de maak is.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

Het programma Economie 2020-2023 Stichtse Vecht is hier te vinden.