Direct naar de content

Extra inloop voor jongeren en start gezinsbuddy’s

De gemeente maakt een extra inloopmoment bij het jongerenwerk bij SecondBase in Maarssenbroek mogelijk. Ook start de gemeente met de pilot Gezinsbuddy. Beide projecten worden gefinancierd uit de zogenaamde Lokale Herstelagenda van Stichtse Vecht.

Wethouder Maarten van Dijk: ‘De coronacrisis heeft er bij veel mensen zwaar ingehakt. We weten dat veel jongeren het mentaal zwaar hebben en ook dat veel gezinnen onder druk zijn komen te staan. Kwetsbare gezinnen zijn nog kwetsbaarder geworden. We willen jongeren en kwetsbare gezinnen een extra steuntje in de rug geven zodat we als samenleving goed uit de coronacrisis komen. Nadat de coronaregels werden versoepeld, kregen we signalen dat veel jongeren weer samen willen komen en daarvoor een ontmoetingsplek zoeken. Daarom is het goed dat de Lokale Herstelagenda ruimte biedt om een extra inloopmoment voor jongeren mogelijk te maken. Voor kwetsbare gezinnen stellen we een vrijwilliger beschikbaar, een gezinsbuddy.”

Extra inloopavond SecondBase
Veel jongeren willen, nu alle coronamaatregelen zijn losgelaten, weer samenkomen en zoeken daarvoor een ontmoetingsplek. Jongerenwerkorganisatie Jeugd-Punt kon deze toeloop niet aan. Wethouder Hetty Veneklaas: “Met een bijdrage uit de Lokale Herstelagenda kan Jeugd-Punt  in 2022 een extra moment in de week de deuren openen van SecondBase in Maarssenbroek. Jeugd-Punt kan de jongeren een plek bieden en begeleiden”. Op het Instagramaccount van Jeugd-Punt is meer informatie te vinden over de openingstijden.

Gezinsbuddy
De gezinsbuddy helpt gezinnen die vanwege corona extra onder druk zijn komen te staan en nauwelijks een netwerk hebben. De gezinsbuddy’s begeleiden gezinnen waar, ondanks professionele hulpverlening, nog extra ondersteuning nodig is. De vrijwilligers zijn elk moment van de dag bereikbaar en worden zo echt onderdeel van het netwerk van de gezinnen. Hetty Veneklaas: “De toegevoegde waarde zit in de vertrouwensband die ze opbouwen met de gezinnen. Zo kan voorkomen worden dat gezinnen in steeds zwaarder weer terecht komen”.

Lokale Herstelagenda Stichtse Vecht
Verschillende groepen dachten mee over de thema’s en de maatregelen van de herstelagenda. Het college van B&W stelde de Lokale Herstelagenda vast in juli 2021. In december 2021 volgde een tussenrapportage. De herstelagenda is niet in beton gegoten, maar aan te passen als de inwoners of omstandigheden dat vragen om goed uit de coronacrisis te komen, zoals nu met de extra inloop voor jongeren en de gezinsbuddy.

 

 

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.