Direct naar de content

Fietsbrug nodig bij uit de vaart nemen veerpont De AA

Rijkswaterstaat wil de veerpont De AA over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breukelen en Nieuwer Ter Aa met ingang van augustus dit jaar uit de vaart halen. Reden: de veiligheid van de veerpont is in het geding. Ook bij de gemeente staat veiligheid voorop, maar een verbinding is onmisbaar voor scholieren, forenzen en recreanten. Op korte termijn is verbetering van de veiligheid mogelijk. Voor de toekomst is een fietsbrug noodzakelijk.

De schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn groter geworden en het vaarverkeer wordt steeds drukker. Dit zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat de pont onveilig is. Maar onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat met een aantal maatregelen de veiligheid van de pont verbeterd kan worden.

 

Fietsbrug nodig

De pont is een belangrijke schakel in het lokale en regionale fietsnetwerk. In de woorden van de inwoners van Nieuwer Ter Aa: een levensader. Scholieren, forenzen en recreanten maken er dagelijks veelvuldig gebruik van. Het alternatief van de omrijdroute over de Breukelerbrug is voor de gemeente geen acceptabele oplossing: te veel extra reistijd en onvoldoende veilig. De aanleg van een fietsbrug is dat wel. Bestuurlijk overleg tussen Rijkswaterstaat en gemeente Stichtse Vecht heeft niet tot een oplossing geleid.

 

Bezwaar gemeente

Wethouder Hetty Veneklaas: “Wij zijn het hartgrondig oneens met dit voorgenomen besluit van Rijkswaterstaat en zullen alle mogelijke middelen inzetten om de pont in de vaart te houden of een fietsbrug te realiseren. We gaan sowieso bezwaar en beroep aantekenen en roepen onze inwoners op dit ook te doen. De veerpont is al sinds 1892 een noodzakelijke (fiets)verbinding en kan niet na 130 jaar trouwe dienst van de ene op de andere dag opgeheven worden zonder goed alternatief.”

 

Dorpsraad Nieuwer Ter Aa

Afgelopen week heeft het college de Dorpsraad van Nieuwer Ter Aa over dit voornemen van Rijkswaterstaat geïnformeerd. Ook zal de gemeente de inwoners van Nieuwer Ter Aa en betrokken organisaties informeren via een Wijkbericht.

 

Steun provincie

De provincie Utrecht steunt de opvatting van de gemeente Stichtse Vecht dat een fietsbrug nodig is bij het wegvallen van de veerverbinding. Het betreft een regionale verbinding en daarom gaat de provincie met de gemeente hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.