Direct naar de content

Frank Halsema nieuwe gemeentesecretaris Stichtse Vecht

Frank Halsema is door het college aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris van Stichtse Vecht. Frank wordt daarmee de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de organisatie. De unanieme voordracht van de selectiecommissie is hiermee overgenomen. De waarnemingsperiode duurt 1,5 jaar. 

Burgemeester Van Mastrigt: ''Frank is een schot in de roos. Hij heeft aangegeven deze waarnemingsperiode als een kans te zien om het brede spectrum van het vak gemeentesecretaris te ontdekken. Graag biedt Stichtse Vecht hem die kans. We verwachten dat hij zijn nieuwe rol als eerste adviseur van het college met verve zal uitvoeren, dat geldt ook voor de doorontwikkeling van de organisatie. Frank heeft veel gemeentelijke ervaring, een uitgebreid landelijk netwerk en kent onze regionale netwerken. Volgens ons gaat hij zich hier snel thuis voelen en zijn meerwaarde bewijzen. Namens het voltallig college feliciteer ik Frank en heet hem van harte welkom in onze organisatie.''

Achtergrond

Frank Halsema wordt gedetacheerd naar Stichtse Vecht door zijn huidige werkgever, de gemeente Utrecht. Vanaf 2015 was hij daar directeur Financiën & Control. Van 2008 tot 2015 was hij directeur Financiën, Control en ICT bij de gemeente Arnhem. Bij de gemeente Zutphen heeft hij 5 jaar als Hoofd Bestuurs- & Concernstaf gewerkt. Daarvoor bekleedde hij diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven.

Procedure

In totaal hebben 24 personen geschreven op de functie. De beoordeling is gebeurd op basis van ervaring/affiniteit met de 4 in het profiel genoemde prioriteiten. Ook is gekeken of deze opdracht als een kans voor een vervolgstap in de carrière wordt gezien. In totaal zijn, inclusief onze interne kandidaten, 6 personen uitgenodigd voor een gesprek op maandag 22 juli 2019. Uiteindelijk heeft de selectiecommissie unaniem haar voorkeur uitgesproken voor Frank. Vanwege de vakanties heeft het klikgesprek met de OR, de griffier en het afrondende gesprek op 6 augustus plaatsgevonden.

Frank Halsema volgt 16 september 2019 de huidige gemeentesecretaris Annette van Hussel op, die directeur Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam wordt. Voor een goede overdracht worden begin september diverse afstemmingsmomenten gepland. Daarnaast zal Frank de maand september gebruiken voor een zorgvuldige overdracht van zijn werk bij de gemeente Utrecht.

Nieuwe ''driehoek''

Stichtse Vecht bevindt zich in de bijzondere situatie waarbij de gehele driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) binnen een kort tijdbestek van functionaris wisselt. Gezien deze bijzondere samenloop ontstaat er een unieke kans voor een startende burgemeester om zelf een oordeel te kunnen vormen over de meest wenselijke invulling van de functie van gemeentesecretaris.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl