Direct naar de content

Geen standplaatsen op Kerkbrink Breukelen

De gemeente heeft onderzocht of de standplaatsen op de pleinen Hazeslinger en Markt in Breukelen eventueel kunnen worden verplaatst naar de Kerkbrink. Standplaatsen zijn vaste mobiele verkoopplekken buiten de weekmarkt om. Uit het onderzoek is gebleken dat er weinig tot geen animo is onder de standplaatshouders om de huidige plekken te verlaten.

In het Standplaatsenbeleid 2019 is opgenomen dat onderzocht wordt of de standplaatsen op de Hazeslinger en de Markt – met uitzondering van de viskramen – kunnen worden verplaatst naar de Kerkbrink. In de kern Breukelen is, naast deze locaties, ook de Karel Dormanweg aangewezen als standplaatslocatie.

Maarten van Dijk, wethouder economie: “Wij zijn op basis van het onderzoek en gesprekken met onder meer de betreffende standplaatshouders en de vertegenwoordiging van aan de Kerkbrink gevestigde ondernemers tot de conclusie gekomen om de Kerkbrink vooralsnog niet te gaan gebruiken als locatie voor standplaatsen”.

Uitkomsten onderzoek
Het overgrote deel van deze standplaatshouders heeft in het onderzoek aangegeven dat ze het liefst wil blijven op de locatie waar ze nu staat. Vanuit de vertegenwoordiging van de ondernemers is aangegeven dat men graag ziet dat beleving van de Kerkbrink omhoog gaat. Het laten innemen van een aantal standplaatsen op de Kerkbrink zou die beleving kunnen verhogen.