Direct naar de content

Gemeente sluit overeenkomsten af voor ingenieursdiensten

Belangrijke stap om woningbouw te versnellen

Wethouder Frank van Liempdt heeft woensdag 29 november 2023 overeenkomsten afgesloten met vijf ingenieursbureaus voor het leveren van verschillende diensten op het gebied van civiele techniek, stedenbouw en planologie. De overeenkomsten dragen bij aan het versnellen van de woningbouw.

Het bouwen van woningen heeft de hoogste prioriteit bij de gemeenteraad en het college. De gemeente heeft hiervoor de afgelopen tijd al enkele belangrijke stappen gezet. Zo is er extra geld vrijgemaakt voor uitbreiding van het personeelsbestand op het gebied van wonen en een aantal nieuwe medewerkers is al aan de slag. Interne procedures zijn verbeterd en er is een gemeentelijke taskforce om de woningbouw ‘aan te jagen’.

Wethouder Frank van Liempdt: “Deze overeenkomsten maken het mogelijk sneller en flexibeler specialistische deskundigheid in te zetten. Het vormt een waardevolle en noodzakelijke aanvulling op ons eigen medewerkersbestand. In goede samenwerking met de bureaus werken wij hard aan voldoende betaalbare en passende woningen voor de inwoners van Stichtse Vecht. Die ambitie hebben wij opgenomen in het coalitieakkoord. We zetten duidelijk een tandje erbij!”

Aan het ondertekenen van de overeenkomsten is een intensief aanbestedingstraject voorafgegaan. De overeenkomsten hebben een looptijd van vier jaar. Voor civiele techniek zijn drie partijen geselecteerd, voor stedenbouw één partij en voor planologie ook één partij:

Civiele techniek: Omniform/Nebest (combinatie), Den Boer CCI/Stantec B.V. (combinatie), HaskoningDHV.

Stedenbouw: HaskoningDHV.

Planologie: Stantec B.V.

Afbeeldingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.