Direct naar de content

Gemeente stimuleert een gezonde leefstijl

“Wie gezond leeft, zit lekker in z’n vel en kan voluit meedoen aan de samenleving. Daarom zetten we in op gezondheid van onze inwoners, met een positieve en preventieve benadering.” Dat zegt wethouder Volksgezondheid Hetty Veneklaas namens het college van B&W. Het college legt binnenkort de nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023 aan de raad voor waarin deze aanpak staat beschreven.

De komende vier jaar zetten we in op gezond gewicht, het verminderen van het gebruik van alcohol, drugs en rookwaar en het versterken van de mentale gezondheid (het verminderen van eenzaamheid en psychische- en psychosociale problematiek). Hierbij is een positieve insteek richting inwoners leidend. Veneklaas: “We willen inwoners niet veroordelen om ongezonde keuzes. Een opgeheven vingertje is niet meer van deze tijd. We willen inwoners juist verleiden, het mákkelijker en logischer maken om gezond te leven. Daarom zoeken we samenwerking met eerstelijnszorg – zoals huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten – het onderwijs, sport en veiligheid. Ook de buitenruimte, is bepalend om een gezonde leefstijl te stimuleren. Denk aan fietspaden om gezond woon-werkverkeer te stimuleren of parken waar je kunt wandelen en sporten.”

Preventie

“Ziek of ongezond zijn is heel vervelend. Natuurlijk in de eerste plaats voor de persoon zelf. Maar we vinden het ook belangrijk om in de omgeving van inwoners alles te doen wat in ons macht ligt om ziekten te voorkomen. Ook daarom zetten we in Stichtse Vecht volop in op preventie.”

Een positieve visie op gezondheid

De aanpak versterkt een brede blik op gezondheid.

Door in te zetten op de gezondheid van inwoners, stimuleren we een gezonde leefstijl. Op lange termijn kan dit de instroom in zwaardere zorg voorkomen. Veneklaas: “En dat is uiteindelijk wat we willen voor deze gemeente: dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. We kijken naar wat inwoners nog wel kunnen, ook met een ziekte of beperking.”

Nota gaat eerst naar de raad

Als de raad de nota positief gezondheidsbeleid heeft vastgesteld, wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de acties per speerpunt worden uitgewerkt. Dit zal in samenwerking met lokale partners gebeuren. Op 1 oktober 2019 bespreekt de gemeenteraad de nota positief gezondheidsbeleid.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl