Direct naar de content

Gemeente stimuleert gezonde leefstijl

“Een gezonde leefstijl moet een logische keus zijn”

De gemeente ondersteunt inwoners bij het ontwikkelen én volhouden van een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld door bewegen en gezond eten te stimuleren en drugsgebruik of eenzaamheid te helpen voorkomen. Dit staat in het Uitvoeringsplan Positief Gezondheidsbeleid dat het college van B&W op 23 juni 2020 vaststelde.

Wethouder Volksgezondheid Hetty Veneklaas: “Zeker in deze coronatijd zijn we ervan doordrongen dat je gezondheid belangrijk is. Fysiek maar zeker ook mentaal. Wie zich fit en gezond voelt kan voluit meedoen aan de samenleving. Daarom zetten we in op gezondheid, met een positieve en preventieve insteek.”

 

Iedereen kan meedoen

Soms is een beetje extra motivatie of hulp nodig om in beweging te komen, dat biertje te laten staan of samen een wandeling te maken. Met het Uitvoeringsplan Positief Gezondheidsbeleid streven we naar een Stichtse Vecht waar iedereen, naar vermogen, vitaal mee kan blijven doen aan de samenleving.

 

Gezond leven moet een logsiche keuze zijn

Hetty Veneklaas: “We willen het inwoners gemakkelijker maken om gezond te leven. Een gezonde leefstijl moet een logische keuze zijn.” De gemeente zet daarom verschillende acties in, rondom vier thema’s. Deze thema’s zijn eind 2019 vastgesteld door de gemeenteraad: gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid.

 

Gezond Gewicht

Een gezond gewicht is belangrijk. Gezond eten dus en voldoende bewegen. Samen met het Sportpunt en de buurtsportcoaches stimuleren we sport en bewegen. Als JOGG-gemeente* hebben we veel aandacht voor een gezonde leefstijl bij kinderen. We zetten waar nodig in op het verbeteren van de zorg rondom overgewicht. Ook voor een gezond gewicht bij ouderen is aandacht.

 

Middelengebruik

We onderzoeken hoe het zit in Stichtse Vecht met het gebruik van alcohol, drugs (inclusief lachgas) en rookwaar. In dat onderzoek kijken we ook wat er al gebeurt aan voorlichting en interventie, bijvoorbeeld op scholen. Daarnaast bieden we sportverenigingen informatie om alcohol-, drugs- en rookbeleid op te stellen.

 

Mentale gezondheid

Gezondheid is niet alleen lichamelijk. Het is ook belangrijk dat je je goed voelt. Met onze lokale partners zoeken we daarom uit wat er nodig is om psychische problemen beter te signaleren. Ook bekijken we met hen wat er op scholen nodig is op dit gebied en versterken we de samenwerking tussen zorgprofessionals en bijvoorbeeld het onderwijs en het maatschappelijk werk.

 

Eenzaamheid

Eenzaamheid kan een gezonde leefstijl in de weg zitten. Iedereen kan een rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid. We gaan samen met betrokken partners aan de slag met informatie over eenzaamheid voor inwoners en trainingen voor professionals en vrijwilligers. Ook starten we een onderzoek naar nieuwe voorzieningen en interventies die nodig zijn bij problematische eenzaamheid.

 

* JOGG betekent Jongeren Op Gezond Gewicht