Direct naar de content

Gezamenlijk toezicht tegen ondermijnende criminaliteit

De afgelopen 2 jaar heeft gemeente Stichtse Vecht, samen met partners, extra toezicht gehouden op het gebied rond de Maarsseveense Plassen. Uit de evaluatie die het college van B&W dinsdag 19 december 2019 vaststelde blijkt dat onder meer illegale onderhuur is aangepakt en de woonplaats van een vuurwapengevaarlijke persoon is achterhaald. Ook zijn bijvoorbeeld openstaande schulden geïnd en zijn hennepgoederen in beslag genomen.

De controles werden uitgevoerd samen met Politie, het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG, de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Zo pakken zij gezamenlijk fraude en vormen van ondermijnende criminaliteit aan. Burgemeester Yvonne van Mastrigt: “Bij het aanpakken van ondermijning willen wij tijdens onze acties graag dicht bij een ‘100% controle’ komen. Wij willen zoveel mogelijk zaken controleren. Van bestemmingsplan tot verleende vergunningen, spookbewoning en meer.”

Geen ruimte voor misstanden

De gemeente nam in 2017 bijvoorbeeld een recreatieterrein bij de Maarsseveense Plassen onder de loep. Over dat gebied deden veel verhalen de ronde en door controles uit te voeren kregen wij een duidelijk beeld over wat er zich daar afspeelde. Bijvoorbeeld welke bedrijven in het gebied actief zijn, welke personen er wonen en wie er recht heeft op ondersteuning van de overheid en wie niet. Ook in 2018 en 2019 werden diverse controles uitgevoerd. Burgemeester Yvonne van Mastrigt: “Voor aanvang van dit project hadden wij verschillende signalen over fraude en andere misstanden. Gelukkig bleek uit de controles het merendeel van deze misstanden niet waar. Tegelijk hebben wij in samenwerking met de andere partijen uit dit project toch een aantal mooie resultaten behaald. Zo laten wij zien dat wij door gezamenlijk op te trekken een vuist kunnen maken tegen ondermijning.”

Meer controles

Controles zoals in het gebied rondom de Maarsseveense plassen komen ook in andere gebieden voor. Zo vond 5 november jl. een controle van gemeente en politie plaats bij een woonboerderij in Nieuwer Ter Aa. Dit naar aanleiding van een groot onderzoek naar witwassen en fraude in Amsterdam en Almere. Bij de controle op de boerderij bleken er veertien arbeidsmigranten gehuisvest te zijn en werden verschillende overtredingen geconstateerd. Ook in deze zaak werkten diverse overheden samen.

‘Niet pluis’-gevoel

Ondermijnende criminaliteit tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Voelt u dit is ‘niet pluis’? Meld dit dan bij de politie (0900 – 88 44) of bij gemeente Stichtse Vecht via meldeenvermoeden@stichtsevecht.nl. Wilt u liever anoniem melden? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Zo kunnen we samen dit soort criminaliteit zichtbaar maken en verstoren. 


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl