Direct naar de content

Herstel recreatie na coronacrisis

Het college van B&W heeft het ‘Herstelplan waardevol toerisme 2020’ in Stichtse Vecht vastgesteld. Dit plan bevat concrete projecten voor het lopende jaar 2020 om de door coronacrisis getroffen toeristisch-recreatieve bedrijven en instellingen een steun in de rug te bieden. Het gaat om projecten die directe steun aan publieksvoorzieningen bieden, overlast van bezoekers verlichten en gericht publieksbereik.

Maarten van Dijk, wethouder Economie: ”De maatregelen die de rijksoverheid nam om de verspreiding van het coronacrisis tegen te gaan, kwamen zeer plotseling en hebben niet alleen vergaande consequenties voor ons dagelijks leven, maar ook voor onze economie, die in veel sectoren abrupt tot stilstand kwam. We waren in Stichtse Vecht al bezig met het opstellen van een nieuwe toeristisch-recreatieve visie, maar we willen daarop vooruitlopend ook dit jaar al iets doen om de zwaar getroffen toeristisch-recreatieve sector te helpen. We hebben daarom een herstelplan gemaakt en zullen in 2020 nog bijna 50.000 euro investeren in verschillende toeristisch-recreatieve projecten. Het college van B&W heeft ook aandacht voor de noden in andere sectoren, dit herstelpakket vormt hierin een eerste stap.”

Steun voor lokale initiatieven
De gemeente wil lokale initiatieven helpen die bijdragen aan beleefbare erfgoedlocaties (kastelen, buitenplaatsen en waterlinie), duurzame vrijetijdsmobiliteit (zoals fietsen, wandelen en elektrisch varen) en recreatie voor iedereen.

Zo gaat Stichtse Vecht meedoen met het kastelenprogramma van het NBTC. Slot Zuylen als museum en hotels/ horecazaken kunnen daardoor profiteren van mogelijkheden om kosteloos publieksinformatie te laten vertalen in de collectieve vertaaldienst, opname in fietsroutes en vrije publiciteit in de media.

Eén van de andere projecten is gericht op de horeca waarbij vouchers uitgedeeld zullen worden aan mensen die in de frontlinie van de coronacrisis hebben gewerkt, zoals zorgmedewerkers, onderwijzers of vuilnismannen. Deze vouchers kunnen zij besteden in zo’n 20 horecazaken in Stichtse Vecht.

Overlast tegengaan
Ook zijn er projecten die overlast van bootvaarders op de rivier de Vecht verlichten. Denk hierbij aan het plaatsen van tijdelijke sanitaire units en een campagne om bootvaarders te vragen om meer rekening te houden met de omgeving.

Toeristisch-recreatieve visie
Het herstelplan dient als voorloper van de nieuwe toeristisch-recreatieve visie, die voor het einde van het jaar aan de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden aangeboden.