Direct naar de content

Hogere toeslag voor studenten met een beperking

Het college van B&W in Stichtse Vecht wil de Individuele Studietoeslag voor studerende inwoners met een beperking verhogen van €100 naar €300 per maand. Dinsdag 19 mei jl. heeft het college besloten om dit voor te stellen aan de gemeenteraad. Het college loopt hiermee vooruit op een aangekondigde landelijke wetswijziging van de Participatiewet.

De Individuele Studietoeslag is opgenomen in de Participatiewet en is bedoeld als steun in de rug voor studenten met een beperking, omdat zij vaak niet kunnen werken naast het volgen van hun studie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd de regeling volledig te herzien per 1 januari 2021, naar aanleiding van een landelijke evaluatie. In het onlangs gepubliceerde wetsvoorstel is, mede door een unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer, aangegeven dat de hoogte van de studietoeslag landelijk gelijk wordt getrokken en circa € 300 per maand gaat bedragen.

Studietoeslag voor studenten met een beperking verhoogd naar 300 euro
Het college van B&W in Stichtse Vecht stelt voor om de gemeentelijke verordening aan te passen aan de wet en vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging, de studietoeslag te verhogen. Wethouder Werk & Inkomen Maarten van Dijk: “Het college van B&W wil studenten met een beperking in de gemeente Stichtse Vecht ondersteunen bij het volgen en volbrengen van hun studie. Via de individuele studietoeslag kunnen studenten met een beperking zich op hun studie richten en hoeven zij zich minder zorgen te maken over hun financiële situatie, omdat zij niet kunnen werken naast hun studie. De verordening moest worden aangepast en dit is voor het college aanleiding geweest om, vooruitlopend op de wetswijziging die ingaat vanaf januari 2021, de studietoeslag nu al te verhogen naar €300,- en deze studenten zo financieel tegemoet te komen.”

Vervolgproces
Op 14 juli 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Individuele Studietoeslag.