Direct naar de content

Iedereen in beweging voor gezonde en actieve leefstijl

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Het college van B&W wil inwoners meer in beweging krijgen en daarmee een actieve en gezonde leefstijl stimuleren. Dat staat in de nota Sport en Bewegen 2021-2025 die het college binnenkort voorlegt aan de gemeenraad.

Sporten en bewegen brengt plezier, sociale contacten en persoonlijke groei. Maar sport en bewegen heeft een breder effect. Een gezonde en actieve leefstijl werkt preventief en houdt mensen vitaal.

 

Sport en bewegen helpt bij oplossen van vraagstukken

Sport en bewegen wordt steeds vaker ingezet als (gedeeltelijke) oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Zoals het bestrijden van eenzaamheid, het activeren naar werk, of het verbeteren  van de volksgezondheid door bijvoorbeeld het stoppen met roken of het behouden van een gezond gewicht. Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas: “Sinds de coronapandemie zijn we gaan beseffen dat sport en bewegen een positief effect heeft op ons lijf, onze hersenen en ook ons humeur. Sport en bewegen is een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. We werken daarbij samen met het onderwijs, de kinderopvang, onze welzijnsorganisatie, huisartsen of zelfs het bedrijfsleven.”

 

Ambities voor een gezonde en actieve leefstijl

Veel inwoners sporten en bewegen. “Dat is heel goed!”, aldus Hetty Veneklaas, “Maar om in sporttermen te blijven: de lat ligt hoog!” In de Nota Sport en Bewegen staat wat de gemeente de komende vier jaar van plan is.

Zo stimuleren we sport. Onder andere door de inzet van Buurtsport- en cultuurcoaches voor kinderen, jongeren en inwoners met een beperking. Via Welzijn Stichtse Vecht stimuleren we  ouderen om te sporten. Ook zetten we in op sport in het onderwijs. Onder meer met de inzet van buurtsportcoaches als vakleerkracht voor de gymlessen en door scholen te ondersteunen bij ‘bewegend leren’.

Daarnaast ondersteunen we sportverenigingen. Zoals met kennisuitwisseling tussen verenigingen, training en onderzoek. Ook zorgen we voor sportaccommodaties. Zoals door het stimuleren van het gebruik van sportaccommodaties, het aanpakken van achterstallig onderhoud bij sportzalen en het overdragen van de sportvelden aan de verenigingen. Ook verwijderen we drempels bij sportaccommodaties, zodat sporters met een fysieke beperking erin kunnen.

We hebben veel aandacht voor bewegen in de openbare ruimte. Nu al gebruikt de helft van de inwoners de openbare ruimte hiervoor. Denk aan wandelen, fietsen, bootcamp, calisthenics en beweegtoestellen voor ouderen. En met sport en bewegen helpen we maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld als manier om de gezondheid te verbeteren, of de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten voor iedereen, los van leeftijd, achtergrond, inkomen, beperking of geaardheid. We vragen verenigingen daar actief naar wanneer ze een subsidie aanvragen.

Voor de nota Sport en Bewegen is gesproken met sportaanbieders, de Adviesraad Sociaal Domein, de Sportraad, de Seniorenraad, de Buurtsport- en cultuurcoaches, individuele sporters, sportondernemers, onderwijsinstellingen en Welzijn Stichtse Vecht.

 

Vervolg

De nota Sport en Bewegen 2021-2025 wordt nog behandeld in de commissie Sociaal Domein en de gemeenteraad. Hou onze website in de gaten voor de behandeldata.

Afbeeldingen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.