Direct naar de content

Informatiebijeenkomst aanpak oneigenlijk woninggebruik

Donderdag 30 juni 2022

Op donderdag 30 juni 2022 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om de aanpak van oneigenlijk woninggebruik en de geboekte resultaten toe te lichten. Ook is er alle gelegenheid voor inwoners om in gesprek te gaan met de aanwezige leden van de taskforce. De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeentekantoor in Maarssen (Endelhovenlaan 1) en begint om 19.30 uur. Aanmelden kan op de website: www.stichtsevecht.nl/illegaleverhuur.

Extra inzet gemeente

Inwoners klagen al enige tijd over illegale kamerbewoning en hiermee samenhangende overlast. Kamerverhuur is in de gemeentelijke bestemmingsplannen niet toegestaan. Het probleem lijkt het grootst in Maarssenbroek waar nogal wat panden opgekocht zijn door huisjesmelkers. De gemeente is inmiddels ongeveer een jaar zeer intensief met de problematiek aan de slag, Er zijn extra mensen ingehuurd en een taskforce ingesteld om oneigenlijk woninggebruik en daaruit voortvloeiende overlast aan te pakken. De aanpak gebeurt in nauw overleg met betrokken bewoners.

 

Onderzoek naar 74 panden

Inmiddels zijn 74 panden in beeld waar vermoeden is van illegale verhuur. Deze lijst is dynamisch: er komen panden bij en er gaan panden af. Alle eigenaren waar een vermoeden van illegale verhuur is hebben een brief ontvangen. Bij een groot deel van de panden is inmiddels een controlebezoek geweest. Bij 11 panden is een ‘last onder dwangsom’ opgelegd. Dit is een verplichting (‘last’) om te stoppen met de illegale verhuur en als daar niet aan wordt voldaan wordt de dwangsom geïnd. In vijf gevallen loopt de procedure nog, bijvoorbeeld omdat nog een hercontrole moet plaatsvinden of de verhuur daadwerkelijk is beëindigd. Bij de andere panden is de illegale situatie opgeheven.

 

Meldpunt illegale kamerverhuur

De gemeente heeft een digitaal en telefonisch meldpunt ingesteld om illegale kamerverhuur en overlast te melden: illegaleverhuur@stichtsevecht.nl of tel. 0346 – 25 48 35 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur van ma t/m vrij). Bewoners kunnen hier een vermoeden van illegale verhuur melden, waarna de gemeente onderzoek gaat doen. Meldingen worden binnen 72 uur opgepakt. Bij directe overlast wordt geadviseerd de politie te bellen: bij spoed 112 en bij minder urgente zaken 0900 – 88 44. Wil men strafbare feiten liever anoniem melden, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 70 00.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.