Direct naar de content

Informatiebijeenkomst luchtvaartoverlast: 10 juni

De gemeente organiseert samen met de burgerorganisatie ‘Stop4deroute’ een informatiebijeenkomst over een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol, die waarschijnlijk over het grondgebied van Stichtse Vecht loopt. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 juni 2024 van 19:30-21:00 uur (19:00 zaal open) in het gemeentekantoor in Maarssen (Endelhovenlaan 1). Aanmelden is niet nodig.

Aanvliegroute loopt over Stichtse Vecht

Het Rijk heeft een plan voor een vierde aanvliegroute naar Schiphol over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland. De precieze route is nog niet bekend, maar loopt waarschijnlijk over onze gemeente. Het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen denkbeeldig punt in de lucht op zo’n 60 a 70 km afstand van Schiphol. Vanaf 45 km afstand wordt vanaf 1800 meter hoogte continu gedaald in een treintje richting Schiphol.

Lokaal meer overlast maar landelijk gelijkmatiger verdeeld

Het gaat om bijna 250 dalende vliegtuigen per dag die extra in het gebied gaan vliegen. Dit plan betekent extra overlast en uitstoot in een nieuw groot gebied met woonkernen, natuur- en stiltegebieden. Volgens het ministerie zou de totale geluidshinder in Nederland door de nieuwe route afnemen, onder andere door een gelijkmatigere verspreiding over het land.

Diverse sprekers met verschillende invalshoeken

De informatiebijeenkomst is bedoeld om inwoners te informeren over de gevolgen van de nieuwe aanvliegroute voor Stichtse Vecht. Vertegenwoordigers van de provincie en burgerorganisatie ‘Stop4deroute’ laten hun licht schijnen op het plan. Wethouder Hans van den Akker geeft zijn visie en raadsleden zijn uitgenodigd om hun mening te geven.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over het plan voor de nieuwe aanvliegroute is te vinden op www.stop4deroute.nl.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20 41 07 18. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.