Direct naar de content

Informatiebijeenkomst Planetenbaan

Woensdag 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 organiseren gemeente Stichtse Vecht en vijf ontwikkelaars een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen bij de Planetenbaan/Het Kwadrant. Al langere tijd wordt gewerkt aan de omvorming van deze kantorenlocatie naar een woonlocatie met in totaal zo’n 2.500 woningen. De bijeenkomst vindt plaats in Bison Business Center, gelegen aan Bisonspoor 3002 (3e etage met de lift van de parkeergarage) en begint om 19.30 uur. Aanmelden kan op de website: www.stichtsevecht.nl/planetenbaan

Planetenbaan/Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoorlocatie in Maarssenbroek. De verminderde vraag naar kantoorruimtes en de enorme vraag naar woningen maakt deze centrale locatie een perfecte plek om te transformeren naar een woonlocatie.

 

Transformatie en nieuwbouw

Er zijn vier deelgebieden waar in totaal zo’n 2.500 woningen komen, deels in de bestaande gebouwen en deels nieuwbouw. Sommige onderdelen van het project zijn al gereed, zoals de woningen in de drie kantoorflats van Park Avenue. Aan de ombouw van de Fujitsu-toren wordt op dit moment hard gewerkt. Daarna wordt op deze deellocatie gestart met de nieuwbouw van twee wooncomplexen met hieronder gelegen parkeergarage. In de plannen is ruime aandacht voor groen en water, geluidwerende maatregelen en fietsvoorzieningen.

 

Informatiemarkt

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de stedenbouwkundige plannen, de invulling van de openbare ruimte, de planning van het project en het proces dat gevolgd wordt. Na een centrale presentatie is er een informatiemarkt waar alle deelonderwerpen aan bod komen en waar je met de ontwikkelaars in gesprek kunt over hun eigen plan. Het is de bedoeling dat in het najaar een ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd wordt waarin de plannen van de ontwikkelaars verwerkt zijn.

 

Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep opgericht om gevraagd en ongevraagd advies te geven op deze gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt is om een brede groep samen te stellen met vertegenwoordigers van huidige bewoners Planetenbaan, belangstellende nieuwe bewoners, inwoners uit andere wijken in Maarssenbroek, ondernemers van het bedrijventerrein en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Meer informatie is beschikbaar tijdens de informatiebijeenkomst. Selectie vindt plaats op basis van evenredige verdeling over de doelgroepen, motivatie en vertegenwoordiging achterban.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.