Direct naar de content

Inwoners en kinderen tevreden over schooltaxi

Schooltaxi scoort een 7,4 voor 2019-2020

Ouders en kinderen die gebruik maken van de schooltaxi zijn hier over het algemeen heel tevreden over. De schooltaxi krijgt een 7,4 over het schooljaar 2019-2020. Dit blijkt uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

In de regio Utrecht West (waaronder Stichtse Vecht) gaan ongeveer 460 kinderen elke dag naar hun school met de schooltaxi. Bijvoorbeeld omdat zij op het speciaal onderwijs zitten. Jaarlijks laten de gemeenten uit Utrecht West onderzoeken hoe ouders en hun kinderen de gemeentelijke schooltaxi ervaren. Met de uitkomsten van het onderzoek verbetert gemeente Stichtse Vecht de dienstverlening rondom de schooltaxi. Zo zijn onder meer de teksten op de gemeente website eenvoudiger geschreven en wordt ouders hulp aangeboden bij het doen van de aanvraag.

 

De resultaten

Ouders en kinderen die gebruik maken van de schooltaxi zijn over het algemeen tevreden. Dat blijkt uit de score van gemiddeld 7,4. Dit is vrijwel dezelfde score als vorig schooljaar (7,3). Toch blijft er wel iets te verbeteren voor gemeenten en taxibedrijven. Zo gaat bijvoorbeeld de afhandeling van vragen en klachten en het doorgeven van wijzigingen door de taxibedrijven te vaak niet naar wens van de ouders. De verbetering van de communicatie is daarom steeds onderwerp van gesprek tussen de gemeenten en de schooltaxibedrijven.

 

Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas: “De schooltaxi is belangrijk voor ouders en kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan. Daarom willen wij ook dat dit goed is geregeld. We staan open voor tips en verbeterpunten van ouders en kinderen. Dit jaar is ons rapportcijfer ietsje omhoog gegaan: van een 7,3 naar een 7,4. Goed nieuws dus. Maar er blijft wel ruimte voor verdere verbetering. Daar zijn we scherp op.”

 

Kinderen geven hun mening

Ook de kinderen die met de schooltaxi naar school gaan, mogen natuurlijk meepraten over wat ze van het vervoer vinden. Uit hun antwoorden blijkt dat tweederde tevreden of zeer tevreden is over het schooltaxivervoer. 7 procent is ontevreden of zeer ontevreden. De kinderen zijn blij met de chauffeur en met de gezelligheid in de schooltaxi. Ze voelen zich ook veilig in de taxi en zijn blij dat ze snel op school zijn. De kinderen willen graag een taxi met wifi en in kleinere groepjes worden vervoerd, met kinderen waar ze goed mee op kunnen schieten.

 

Na het onderzoek

De gemeente bespreekt de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek met de vervoerders. Waar nodig maken we afspraken over verbetering. Ook volgend jaar is er weer een klanttevredenheidsonderzoek om de resultaten van het schooljaar 2019-2020 te vergelijken met het schooljaar 2020-2021.