Direct naar de content

Jaarwisseling in Stichtse Vecht verloopt veilig en rustig

In Stichtse Vecht zijn oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht goed verlopen. Dat blijkt uit de voorlopige rapportages van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de politie (van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 07.00 uur). Er waren in de gemeente nauwelijks incidenten.

Locoburgemeester Jeroen Willem Klomps is tevreden over het verloop van oud en nieuw: “We hebben ons in een vroeg stadium voorbereid op de jaarwisseling, in nauwe samenwerking met de politie, de VRU en het Openbaar Ministerie. Mede dankzij de brede inzet en de goede samenwerking, is de jaarwisseling in onze dorpen en wijken feestelijk en veilig verlopen. Dat is natuurlijk ook te danken aan onze inwoners. Zij hebben met elkaar gezorgd voor een mooi begin van 2020.”

 

Nauwelijks incidenten

Op oudejaarsdag hebben de gemeentelijke toezichthouders drie personen staande gehouden vanwege vuurwerkoverlast. De toezichthouders hebben hen verzocht het vuurwerk in te leveren. Daaraan hebben deze personen gehoor gegeven. De brandweer heeft een keer moeten uitrukken voor assistentie van een ambulance, een keer voor een containerbrand en vier keer voor een overige brand. In alle vijf de gevallen was de brand snel onder controle. In Maarssen is een woningruit gebroken door vuurwerk. Politie heeft aangegeven dat er verder geen bijzonderheden waren tijdens de jaarwisseling.

 

Schade

De komende dagen inventariseren we de schade aan gemeentelijke eigendommen zoals afvalbakken, containers en speelvoorzieningen. Inwoners kunnen ook zelf schade melden bij de gemeente. De herstelwerkzaamheden zetten we direct in gang. Waar mogelijk verhalen we de schade op de dader(s).

 

Vuurwerkvrije zones

Sinds december 2019 is er een extra vuurwerkvrije zone, bij seniorencomplex ’t Heijcop / verzorgingshuis De Aa. Dit na een handtekeningenactie van bewoners van ’t Heijcop en de Aa. Daarnaast waren er de vuurwerkvrije zones bij de kinderboerderijen Otterspoor en Vechtse Hoeve en de Dierenweide in Breukelen. Er zijn geen overtredingen geconstateerd bij de vier vuurwerkvrijezones.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl