Direct naar de content

Jaarwisseling Stichtse Vecht beheersbaar verlopen

In Stichtse Vecht is de jaarwisseling over het algemeen beheersbaar en relatief rustig verlopen. In onze gemeente was sprake van een aantal kleine incidenten. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan in relatie tot de jaarwisseling.

Incidenten

Tijdens de jaarwisseling concentreerden de incidenten zich voornamelijk in Maarssen-Dorp en Maarssenbroek. Het ging bijvoorbeeld om het in brand steken van prullenbakken en een ondergrondse container. Er werden autobanden in brand gestoken in Maarssen Dorp en in Maarssenbroek was er een vreugdevuur. Een groep gooide vuurwerk tegen woningen, auto’s en in tuinen.

Naar aanleiding van de verschillende incidenten zijn (vooralsnog) geen aanhoudingen verricht. Ook is in Maarssenbroek en Breukelen vuurwerk naar handhavers gegooid. Hiervan zal aangifte worden gedaan en er zijn ook al daders herkend. De handhavers zijn gelukkig niet gewond geraakt.

Burgemeester Ap Reinders, ‘Ik ben blij dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen. We konden na twee jaarwisselingen met coronamaatregelen elkaar weer opzoeken en de jaarwisseling als vanouds vieren. Tegelijkertijd moet dit wel veilig gebeuren. Ik vind het dan ook onacceptabel dat er vuurwerk naar onze handhavers is gegooid. Er zijn aanknopingspunten die ons naar de daders wijzen, dus voor hen zal de jaarwisseling nog een vervolg krijgen.’

Samenwerking

De gemeente heeft in de voorbereiding naar de jaarwisseling nauw samengewerkt met politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), jongerenwerk en Openbaar Ministerie. Dankzij de goede samenwerking en brede inzet van alle veiligheidspartners is de jaarwisseling beheersbaar verlopen. Dat is daarnaast natuurlijk ook te danken aan onze inwoners, die met elkaar gezorgd hebben voor een mooi begin van 2023!

Inventarisatie schade

De komende dagen inventariseert de gemeente de schade aan eigendommen zoals afvalbakken, containers en speelvoorzieningen. Inwoners kunnen ook zelf schade melden bij de gemeente. De herstelwerkzaamheden worden direct in gang gezet en waar mogelijk wordt de schade op de daders (of hun ouders) verhaald.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.