Direct naar de content

Jan Kerker uit Breukelen ontvangt gemeentelijke erespeld

Jan Kerker, inwoner van Breukelen, ontving donderdagmiddag tot zijn grote verrassing uit handen van burgemeester Ap Reinders een gemeentelijke erespeld. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding onder meer voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Wijkcommissie Breukelen Noord en als bestuurslid van de Beheerstichting Over-Noord.

Tijdens een extra bestuursvergadering van de Wijkcommissie Breukelen Noord te midden van familie, bestuursleden en andere betrokkenen werd Jan Kerker door burgemeester Ap Reinders toegesproken. In zijn toespraak prees hij Jan Kerker voor de manier waarop hij zich als voorzitter heeft ingezet voor de wijkcommissie.

Afgelopen december heeft Jan Kerker de voorzittershamer na twaalf jaar overgedragen aan de nieuwe voorzitter Renie Vis. Bij zijn aantreden als voorzitter van de Wijkcommissie Breukelen Noord, zorgde hij voor een herstart van de commissie. De commissie werd zichtbaar in de wijk en de bewoners van Breukelen Noord wisten, en weten nog steeds, de weg naar de commissie goed te vinden. Hij is aanjager en initiator van vele initiatieven.

Burgemeester Ap Reinders onderstreepte onder meer zijn grote betrokkenheid als voorzitter van de Wijkcommissie: “Als voorzitter was je voortdurend bezig met het bedenken en uitvoeren van ideeën om de leefbaarheid van de wijk te vergroten.”

Beheerstichting Over-Noord

Van 2010 tot 2018 was Jan Kerker medeoprichter en bestuurslid van de Beheerstichting Over-Noord. De stichting beheert en exploiteert het Wijkcentrum Over-Noord in Breukelen. Jan Kerker was als bestuurslid verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren voor activiteiten van het wijkcentrum ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk Breukelen Noord.

Overige activiteiten

Vrijwillige inzet is Jan Kerker niet vreemd. Hij ontving dan ook in 2010 een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet. Zo was Jan Kerker vrijwilliger en bestuurslid bij de Oranjevereniging Breukelen, lid van de ledenraad van de Rabobank Hilversum, Vecht en Plassen en voorzitter van de plaatselijke Raboledenraad, vrijwilliger/bestuurslid van de Brassband Breukelen, medeorganisator Park Podium Boom en Bosch en Commissielid Beursvloer Breukelen.

Met de toekenning van de gemeentelijke erespeld wil het gemeentebestuur Jan Kerker bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid voor de samenleving en inwoners van Breukelen en gemeente Stichtse Vecht.

Iemand voordragen?

Kent u ook zo’n betrokken inwoner en wilt u iemand voordragen? Dat kan! Neem contact op met de gemeente Stichtse Vecht. Voor het aanmelden is een formulier beschikbaar dat kan worden aangevraagd door te mailen naar kabinet@stichtsevecht.nl of te bellen naar: 140346

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.