Direct naar de content

Jan Vossestein ontvangt Kernenspeld

Jan Vossestein, inwoner van Nieuwer Ter Aa, heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Ap Reinders de Kernenspeld van gemeente Stichtse Vecht ontvangen. Hij ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet, verdiensten en betrokkenheid voor Nieuwer Ter Aa. Burgemeester Reinders overhandigde hem de zilveren draagspeld en bijbehorende oorkonde.

Jan Vossestein werd verrast en in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst van Autobedrijf Vossestein. In zijn toespraak prees burgemeester Ap Reinders hem voor zijn enorme inzet, betrokkenheid en bijdragen aan de gemeenschap van Nieuwer Ter Aa en omgeving. Hij diende bijvoorbeeld vele jaren bij de vrijwillige brandweer. Maar gaf ook medewerkers in zijn bedrijf de gelegenheid om bij de vrijwillige brandweer te gaan. Jan Vossestein heeft ook jarenlang de brandweerpost Nieuwer Ter Aa gehuisvest in het gebouw grenzend aan zijn woning.

Burgemeester Ap Reinders: “Jan Vossestein heeft veel betekend voor de inwoners van Nieuwer Ter Aa en omgeving, en nog steeds. Hij zette zich niet alleen in via zijn bedrijf. Maar ook persoonlijk en via de kerkelijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Loenen aan de Vecht, waar hij al vele jaren verschillende vrijwillige functies bekleedt. Hij heeft inwoners geraakt met zijn hulp en betrokkenheid bij een ieder die dat nodig had en heeft. Dit vind ik indrukwekkend en inspirerend. Zijn inzet maakt het verschil. Met de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding aan Jan Vossestein onderstrepen we zijn grote verdiensten voor Nieuwer Ter Aa en willen wij daarmee onze dank en waardering uitspreken.”

Zilveren draagspeld
De Kernenspeld is een in zilver uitgevoerde draagspeld, ontworpen door edelsmid Richard Benjamins. Voor elke kern in Stichtse Vecht heeft hij een aparte speld gemaakt. Iedere kern heeft een eigen beeltenis. Deze is afgeleid van de twaalf schakels in de ambtsketen van de burgemeester. Samen met de Kernenspeld krijgt de ontvanger een oorkonde waarop de reden voor de onderscheiding is omschreven en de datum van uitreiking is vermeld.

De Kernenspeld is een blijk van waardering en bedoeld voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt binnen de lokale gemeenschap in hun kern op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied. Toekenning van de onderscheiding vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders.

Aanmelden
Inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor hun kern en een inspiratiebron zijn voor anderen kunnen worden voorgedragen voor de Kernenspeld. Voor het aanmelden is een formulier beschikbaar dat bij de gemeente kan worden aangevraagd via kabinet@stichtsevecht.nl.

Afbeeldingen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Judith Wildbret, tel. 06 – 52093876. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.