Direct naar de content

Kom naar de bijeenkomst aanpak eenzaamheid Stichtse Vecht #jebentnietalleen

Op 19 februari om 16:00 uur wordt de startbijeenkomst #jebentnietalleen georganiseerd, over de aanpak van eenzaamheid in Stichtse Vecht. Tijdens deze bijeenkomst gaan deelnemers gezamenlijk aan de slag met aanbevelingen en eerste acties voor de aanpak tegen eenzaamheid in Stichtse Vecht.

Aansluiten bij Eén tegen eenzaamheid

Wethouder Hetty Veneklaas opent de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst tekent zij de pijlers van Eén tegen eenzaamheid, waarmee Stichtse Vecht zich aansluit bij dit landelijke actieprogramma. Veneklaas: “Door ons aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid laten we zien dat eenzaamheid ook in Stichtse Vecht een belangrijk thema is. We willen eenzaamheid aanpakken, maar we kunnen dit niet alleen. We vragen daarom iedereen een steentje bij te dragen”. De bijeenkomst is dan ook een praktische werksessie waarin we een beroep doen op de kennis, expertise, ervaring en betrokkenheid van de aanwezigen. Het doel is om aanbevelingen te verzamelen voor de aanpak tegen eenzaamheid en ook al te kijken wie wat kan doen.

 

Aanpak tegen eenzaamheid

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Positief Gezondheidsbeleid vastgesteld. Eén van de onderwerpen uit de nota is Eenzaamheid. In de nota is als doel gesteld dat inwoners, vrijwilligers en professionals in 2022 een grotere bewustwording van eenzaamheid hebben, waardoor eenzaamheid eerder gesignaleerd wordt en doorbroken kan worden. Tijdens de bijeenkomst op 19 februari wordt gewerkt aan de aanpak om deze doelen te bereiken.

 

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst is op woensdag 19 februari 2020 van 16:00 tot 19:00 uur (inclusief brood en soep) bij Boom en Bosch in Breukelen. Graag vooraf aanmelden door een mail te sturen naar: veronique.rap@stichtsevecht.nl. Iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp eenzaamheid in Stichtse Vecht is welkom om mee te denken tijdens de bijeenkomst.

 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door gemeente Stichtse Vecht, samen met Welzijn Stichtse Vecht, Kom Erbij, Jeugdpunt, Handjehelpen en eenzaamheidsdeskundigen Miranda Roijakkers en Vera Vandervesse.

 

 


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

Wanneer u digitaal een bericht publiceert, kunt u ook de onderstaande aanmeldlink gebruiken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnALZ1fh5rLzq97pmrAs1sAuudAJH2vLnik5Wppf5fCDP-SA/viewform