Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor Menno de Rie uit Breukelen

De hoogleraar dermatologie is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Woensdag 7 december 2022, is prof. dr. De Rie benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn belangrijke bijdragen en inzet voor de dermatologische zorg. De onderscheiding werd ter gelegenheid van zijn afscheid bij Amsterdam UMC uitgereikt door locoburgemeester Shula Rijxman van de gemeente Amsterdam.

 De Rie is vanaf 1993 werkzaam als dermatoloog bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Sinds 2012 is hij aangesteld als hoogleraar dermatologie en venerologie. Zijn specialisme is  immuno-dermatologie. Door zijn grote inzet op dit gebied zijn veel patiënten met ernstige vormen van psoriasis veel beter behandelbaar.

Prof. dr. De Rie is medeoprichter van het Huid Medisch Centrum. Daarnaast heeft hij een grote rol gespeeld in de fusie van het VUmc met het AMC Amsterdam. Ook heeft De Rie veel internationale lezingen gegeven, organiseerde hij congressen, begeleidde hij promovendi en heeft hij vele wetenschappelijke publicaties zijn naam staan.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.