Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor Peter van Harten uit Kockengen

Hoogleraar psychiatrie prof. dr. P.N. (Peter) van Harten uit Kockengen ontving 15 juni in Amersfoort tot zijn grote verrassing een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ap Reinders. Van Harten ontving zijn onderscheiding tijdens een symposium bij GGz Centraal ter gelegenheid van zijn afscheid.

Peter van Harten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten als psychiater, hoogleraar psychiatrie (verbonden aan de Universiteit Maastricht) en hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal.

In 1998 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over bewegingsstoornissen bij psychiatrische patiënten. In 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de bewegingsstoornissen in de psychiatrie. In 2015 werd hij herbenoemd en in 2020 werd de benoeming gecontinueerd voor onbepaalde tijd. Tevens is hij sinds 2016 hoofd van de afdeling wetenschappelijk onderzoek van GGz Centraal in Amersfoort. GGz Centraal helpt mensen met een kwetsbaarheid voor psychiatrische aandoeningen.

Onderzoek bewegingsstoornissen

Hij heeft een bijzondere staat van dienst in de psychiatrie op het gebied van bewegingsstoornissen. In de jaren negentig startte hij een onderzoek naar bewegingsstoornissen en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor ernstig zieke patiënten die psychosen kunnen krijgen door hun medicijngebruik. Zijn onderzoek heeft een wereldwijde impact gehad op vooral de klinische behandeling van bewegingsstoornissen in de psychiatrie.

Peter van Harten heeft verder een open polikliniek opgezet specifiek voor patiënten met bijzondere bewegingsstoornissen; een kliniek waar mensen vanuit het hele land advies en behandelingen kunnen krijgen. Veel patiënten heeft hij kunnen helpen met belangrijke behandeladviezen, die tot een verbetering van hun gezondheid hebben geleid. Ook heeft hij veel collega’s kunnen ondersteunen in de zorg voor deze patiënten.

Bestuurlijke taken

Zijn wetenschappelijke reputatie blijkt eveneens uit zijn bestuurlijke taken voor Psychiatrienet.nl en Psychiatrynet.eu. Deze platforms bieden een veelheid aan belanghebbende informatie voor psychiaters, psychologen en anderen werkzaam in de GGZ en hun cliënten in Nederland en Europa. In 2000 heeft hij de platforms opgericht en hij is tot op heden hoofdredacteur van de platforms. Ook was hij van 2003-2014 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie, een tijdschrift voor de beroepsgroep van psychiaters.

Peter van Harten heeft zich op veel verschillende manieren ingezet om kennis over te dragen en kennis toegankelijk te maken voor wie het nodig heeft. De Koninklijke Onderscheiding die Peter van Harten ter gelegenheid van zijn afscheid van het GGz Centraal ontving, is een bekroning op zijn loopbaan en veelzijdige maatschappelijke betrokkenheid.

Wilt u ook een lintje aanvragen?

Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. De voordracht gebeurt volgens een vaststaande procedure. U leest er meer over op www.lintjes.nl/voordragen of neem contact op met de gemeente voor meer informatie. U kunt bellen naar: 14 0346

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.