Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor Ron Peters uit Nieuwer Ter Aa

Hoogleraar klinische cardiologie prof. dr. R.J.G. (Ron) Peters uit Nieuwer Ter Aa ontving 6 juli in Amsterdam tot zijn grote verrassing een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ap Reinders. Peters ontving de onderscheiding tijdens een afscheidsdiner ter gelegenheid van zijn pensionering.
Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten als wetenschapper en cardioloog.

In zijn toespraak beschreef burgemeester Reinders de indrukwekkende staat van dienst van professor Peters in zijn werkzame leven. Peters richtte zijn onderzoeken vooral op het verbeteren van leefgewoonten na een hartinfarct. Zijn werk op het gebied van risicofactoren voor hartaandoeningen en preventie is internationaal vermaard. Peters heeft in zijn loopbaan naar schatting 10.000 artsen opgeleid en is een aantal jaar verkozen tot beste docent aan het AMC-UvA.

Naast zijn werkzaamheden als arts, docent en wetenschapper heeft Peters zich ook lokaal ingezet als trainer en coach  bij de Loenense Hockeyclub. Hij gaf ook 15 jaar EHBO-lessen bij Golfclub De Haar.

Burgemeester Ap Reinders: ‘Ik ben er trots op dat wij in Stichtse Vecht in professor Peters een inwoner hebben die in zijn werk en onderzoek internationale bekendheid geniet en als groot voorbeeld dient voor zijn collega’s op zijn vakgebied. Hij heeft met veel toewijding en bevlogenheid bijgedragen aan de ontwikkeling en introductie van preventieve maatregelen bij patiënten met hart- en vaatziekten.’

Achtergrondinformatie

Ron Peters is opgeleid als internist en als cardioloog en sinds 1991 als cardioloog werkzaam in het AMC (thans Amsterdam UMC – locatie AMC). Sinds 1995 is hij academisch hoofdspecialist van de afdeling Cardiologie en sinds 1994 hoofd van de verpleegafdeling Cardiologie. Van 1994 tot 2003 was hij tevens hoofd van de Hartbewaking en van de Eerste Hart Hulp van het AMC. Verder is Peters onder andere voorzitter van de adviescommissie ‘Cijfers’ van de Nederlandse Hartstichting en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde.

In 2005 werd hij benoemd tot hoogleraar klinische cardiologie bij de afdeling cardiologie in het AMC, Universiteit van Amsterdam. Peters wordt gekenschetst als een bijzonder en uniek rolmodel voor de medisch specialist.

In zijn wetenschappelijke werk richtte Peters zich op de ontwikkeling en het inbedden van preventieve maatregelen bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Er zijn 285 publicaties van zijn hand uitgegeven en heeft hij vele promovendi begeleid.

Ruim 30 jaar heeft hij zich met enorm veel passie ingezet voor de cardiologie en ging hij op 8 mei 2022 officieel met pensioen.

Afbeeldingen

  • v.l.n.r. Ap Reinders, Ron Peters en zijn echtgenote Yolande

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en  persvragen@stichtsevecht.nl.