Direct naar de content

Koninklijke onderscheidingen voor zestien inwoners Stichtse Vecht

Stichtse Vecht, 26 april 2022 – Zestien inwoners van Stichtse Vecht zijn vanochtend tijdens de jaarlijkse Algemene gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd, verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Onder de gedecoreerden waren twee echtparen en twee broers. Burgemeester Ap Reinders reikte de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst bij Business Universiteit Nyenrode in Breukelen.

De gedecoreerden zijn:

1.     De heer F.H. (Frans) van Bergen uit Nigtevecht
2.     De heer A. (Ton) Blokhuis uit Maarssen-Dorp
3.     Mevrouw G.J. (Hanneke) van Dodewaard-van Mourik uit Loenen aan de Vecht
4.     De heer J. (Johan) van Geffen uit Tienhoven
5.     Mevrouw E. (Ethel) Hofkes-Krans uit Nieuwersluis
6.     Mevrouw J.W.J. (Jacobien) Kalule-Dusseldorp uit Nigtevecht
7.     De heer A. (Adriaan) Kroon uit Loenen aan de Vecht
8.     De heer G. (Gijsbert) van Lindenberg uit Loenen aan de Vecht
9.     Mevrouw C. (Lia) van Lindenberg-van der Vaart uit Loenen aan de Vecht
10.  Mevrouw C.M.J. (Caroline) van de Mast uit Maarssenbroek
11.  De heer G.A. (Bertus) Schalij uit Breukelen
12.  De heer J. (Jan) Schalij uit Breukelen
13.  De heer A.H.W.M. (Anton) Smit uit Maarssenbroek
14.  Mevrouw A.M. (Anneke) Smit-van Engelen uit Maarssenbroek
15.  De heer H. (Henk) Zeldenrijk uit Maarssen-Dorp
16.  Mevrouw M.A. (Marijke) Zoetelief-Vogel uit Maarssen-Dorp

1.     De heer F.H. (Frans) van Bergen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Bergen ontving zijn onderscheiding vooral vanwege zijn bestuursfunctie als voorzitter (2000-2003) en als secretaris bij de Vereniging Woonarkbewoners Gooi- en Vechtstreek (2003 -2022), waarvoor hij enorm veel heeft betekend.

Daarnaast was hij van 2012 tot 2018 vrijwilliger bij het Kromhoutmuseum in Amsterdam, waar hij onder meer de museumcollectie uitbreidde. Van 2000 tot 2018 was hij schaats- en (indoor)skeeler- trainer van Vereniging Schaatstrainingsgroep Zaanstreek. Hier was hij ook lid van verdiensten.

2.     De heer A. (Ton) Blokhuis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Blokhuis ontving zijn onderscheiding als vrijwilliger bij Theatergroep Maarssen ’32 waar hij sinds 2004 een onmisbare kracht, steun en toeverlaat is en technische man achter de schermen. Daarnaast is hij sinds 2013 reparateur bij het Repair Café, was hij van 2012 tot 2017 penningmeester en mede-initiatiefnemer van het Cultuurfestival Stichtse Vecht en was hij meer dan 30 jaar brandweervrijwilliger en penningmeester van de brandweervereniging van Brandweer Maarssen.

3.     Mevrouw G.J.  (Hanneke) van Dodewaard-van Mourik (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Dodewaard kreeg haar onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige verdiensten bij de bibliotheek in Loenen aan de Vecht, waar zij dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Ook De Zonnebloem, afdeling Loenen aan de Vecht, kon van 1996 tot 2009 op haar rekenen. Hier was zij  bestuurslid bezoekwerk, organiseerde en begeleidde zij vakanties voor hulpbehoevenden en gaf ze leiding aan de vrijwilligersgroep.

Sinds 2017 coördineert zij iedere vrijdagmorgen de koffieochtend bij zorgcentrum ’t Kampje in Loenen aan de Vecht. Daarnaast helpt zij bij de maandelijkse maaltijd voor alleenstaanden, genaamd “Aan Tafel”, om het voor iedereen gezellig te maken. Een vrijwilliger die zich altijd met een lach inzet voor haar hulpbehoevende en eenzame medemens.

4.     De heer J. (Johan) van Geffen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Ruim 20 jaar was de heer Van Geffen (1998-2018) voorzitter van de landelijke stichting Onderwijs Groenvoorziening/Vereniging Hoveniers en Groenvoorziening Brancheopleiding (VHG), een vrijwilligersfunctie in het verlengde van zijn baan als zelfstandig hovenier. Namens de VHG vervulde hij diverse functies in schoolbesturen voor land- en tuinbouwonderwijs. Ook zette hij zich in voor WorldSkills Nederland, waar Van Geffen vrijwilliger (1997-2015) en 6 jaar voorzitter was.

Gedurende deze periode heeft hij zich ingezet voor vakwedstrijden en was het zijn missie om het tuinbouwberoepsonderwijs in Nederland positief op de kaart te zetten. Er is bijzonder veel waardering voor zijn grote inzet op dit vlak.

Daarnaast is de heer Van Geffen sinds 2010 een actief algemeen bestuurslid en vrijwilliger van Museum Vredegoed in Tienhoven. Met beperkte middelen weet hij elke klus te klaren. In 2019 is Van Geffen tot vrijwilliger van het jaar van museum Vredegoed uitgeroepen.

5.     Mevrouw E. (Ethel) Hofkes-Krans  (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Krans ontving haar onderscheiding omdat zij sinds 2003 actief is als vrijwilliger en initiatiefnemer van de vele evenementen voor bewoners die in de kern Nieuwersluis worden georganiseerd, zoals het Paasfeest, knutselen op fort Nieuwersluis, lantaarntjestocht, sport en spel in de speeltuin, winterborrel en de burendag. Sinds 2009 vallen deze activiteiten onder Nieuwersluis Bestaat, waarvan ze van 2009 tot 2014 bestuurslid was.

In die periode is zij ook begonnen met de uitgifte van de dorpskrant ’t Nieuwersluiszertje, waarvan zij hoofdredacteur is. Sinds 2020 heeft zij ook een minibieb opgezet in fort Nieuwersluis. Daarnaast beheert zij de dorps WhatsApp-groep en zet zij berichten op facebook die van belang zijn voor de inwoners.

Mevrouw Hofkes wordt gezien als de grote verbinder tussen de buurtbewoners en is de aanjager van de vele activiteiten in Nieuwersluis.

6.     Mevrouw J.W.J. (Jacobien) Kalule-Dusseldorp (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Kalule werd vooral onderscheiden voor haar langdurige vrijwilligerswerkzaamheden voor kerk en samenleving in Nigtevecht en Oeganda. Ze is iemand die hart en oog heeft voor mensen die hulp kunnen gebruiken, ongeacht wie het is. Zo heeft zij vanuit de Protestantse kerk in Nigtevecht de stichting “Helpt u Hopen” opgezet die weeskinderen in Oeganda helpt met scholing, eten en onderdak. Zij is zelf ook afgereisd naar Oeganda om te helpen met het opbouwen van een school. Binnen de stichting heeft zij een administratieve en bestuurlijke rol en verzorgt zij de communicatie tussen Oeganda en Nederland. Om geld in te zamelen heeft mevrouw Kalule sponsoracties bedacht en uitgevoerd.

Daarnaast is zij sinds 2002 in verschillende vrijwilligersfuncties actief, zoals voorzitter, lid en diaken van de diaconie binnen de Protestantse gemeente en helpt zij daar waar mogelijk. Van 1991 tot 1998 was ze secretaris van het schoolbestuur van christelijke basisschool De Flambouw.

7.     De heer A. (Adriaan) Kroon  (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Kroon ontving zijn Koninklijke onderscheiding omdat hij zich al meer dan dertig jaar inzet voor kerk en samenleving in Loenen aan de Vecht. In al die jaren was en is hij een actief lid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Loenen aan de Vecht. Eerst als ouderling en later als scriba. In zijn functie als scriba leek hij onmisbaar omdat hij na een termijn van 12 jaar, een jaar zijn taak neerlegde om vervolgens herbenoemd te worden.

Behalve met bestuurlijke taken houdt hij zich ook bezig met jeugdwerk en is hij een vaste vrijwilliger voor de oudste leeftijdsgroep tijdens de Vakantie Bijbel Week.

8.     De heer G. (Gijsbert) van Lindenberg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ook de heer Van Lindenberg kreeg zijn onderscheiding omdat hij zich samen met zijn echtgenote inzet voor kerk en samenleving in Loenen aan de Vech

Vanaf 1998 zet Van Lindenberg zich in voor de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht in verschillende functies, zoals: voorzitter, lid kerkenraad, ouderling kerkrentmeester, pastorale ouderling, wijkouderling en koster. Daarnaast is hij al jarenlang actief voor Teener Time, een tweewekelijkse knutselclub voor kinderen uit groep 7 en 8 en is hij begeleider van de oudste groep tijdens de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week in Loenen aan de Vecht.

Van 1998 tot 2006 heeft hij samen met zijn echtgenote iedere twee weken liefdevol weekendpleegzorg verzorgd voor SGJ Jeugdzorg (nu: Timon) voor kinderen en jongeren om de thuissituatie te ontlasten.

Vanaf 2010 is hij chauffeur voor de landelijke evangelisatiestichting Naar House en de Voedselbank ‘Hoop voor Morgen’ in Amsterdam, waar wekelijks 650 gezinnen een gevarieerd voedselpakket ontvangen. Hier reed hij jarenlang zelf op de “Broodbus” en nu coördineert hij de vrijwilligers van de bus.

9.     Mevrouw C. (Lia) van Lindenberg-van der Vaart (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Lindenberg ontving haar onderscheiding omdat zij samen met haar man altijd bezig is om de saamhorigheid in de kern Loenen aan de Vecht te versterken. Zo was zij van 1999 tot 2006 lid van de ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool Het Fundament (nu: Podium).

Sinds 1990 is zij vrijwilliger en coördinator van de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Vecht en Angstel. Ze zet zich in waar acute zorg nodig is die niet door de reguliere zorg gegeven kan worden. Hierdoor konden ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast was zij een aantal jaren coördinator van de werkgroep thuiszorg waar zij de hulpvragen uitzette en op zoek ging naar een geschikte vrijwilliger.

Sinds 1991 is mevrouw Van Lindenberg vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Loenen aan de Vecht. Hier houdt zij zich bezig met de organisatie van de kerstmarkt, de bloemenmarkt, kinderkerstdienst, oppasdienst en schoonmaak. Ook zij is een actieve vrijwilliger bij de Vakantie Bijbel Week in de laatste week van de zomervakantie en is zij hoofd van de jongste groep.

Evenals haar man was zij acht jaar lang een zorgzame weekendpleegzorgouder.

10.   Mevrouw C.M.J. (Caroline) van de Mast (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van de Mast ontving haar onderscheiding vanwege haar langdurige activiteiten om de  leefbaarheid in de wijk Antilopespoor in Maarssenbroek te vergroten en voor haar vrijwillige inzet voor woonzorgcentrum Merenhoef.

Al 25 jaar maakt zij deel uit van de wijk- en bewonerscommissie Antilopespoor en zet zij zich in voor het signaleren en oplossen van problemen in deze wijk samen met woningbouwcorporatie Portaal. Zij is de contactpersoon voor Portaal, gemeente Stichtse Vecht en bewoners. Ze heeft oog voor de eenzame bewoners en kinderen, is al 15 jaar medeorganisator van kinderactiviteiten tijdens de zomervakantie, denkt mee aan oplossingen om de leefbaarheid te vergroten en zet zich in voor de jaarlijkse Skeelerronde Maarssenbroek.

Sinds 2013 is zij actief bij de Amandelhof, het dagactiviteitencentrum van woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen, waar zij 2 tot 3 dagen per week de medewerkers van de dagbesteding ondersteunt.

11.          De heer G.A. (Bertus) Schalij (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Al meer dan 56 jaar zet de heer Schalij zich vrijwillig in voor de landelijke Rijvereniging en Ponyclub Gunterstein (afgekort manege Gunterstein), waarvan hij ook erelid is. De manege is in 1951 opgericht o.a. door vader Cor Schalij. In 1964 brandde de manege af. Zowel Bertus als zijn broer Jan hebben daarna geholpen met de wederopbouw. De manage is inmiddels geherhuisvest in een nieuwbouwpand in de Breukelerwaard.

Bertus Schalij maakt zowel deel uit van het bestuur als van de onderhoudscommissie en is tevens contactpersoon. Daarnaast is hij voorzitter van de bouwcommissie en helpt hij met de vele onderhoudsklussen. Ook tijdens wedstrijden op de manege zet Bertus Schalij zich in. Hij helpt met het opbouwen van het evenement, is op de dag zelf parkeerwacht en helpt mee met organisatorische werkzaamheden.

12.  De heer J.(Jan)  Schalij (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ook Jan Schalij ontving een onderscheiding voor zijn langdurige vrijwillige verdiensten voor de landelijke Rijvereniging en Ponyclub Gunterstein (afgekort manege Gunterstein), waar ook hij erelid van is. Samen met zijn broer Bertus heeft hij na de brand van de manege in 1964 geholpen met de wederopbouw.

Vijftig jaar was hij actief met onderhoud in de stallen. In 2020 is hij hiermee gestopt.

Ruim twintig jaar is hij verantwoordelijk geweest voor de kantine, waar hij de inkoop regelde, maaltijden verzorgde tijdens de wintercompetitie en de bardienstroosters regelde. Vanaf 1999 heeft hij 15 jaar lang de jaarlijkse playbackshow op de manege gepresenteerd.

Zonder de inzet van de twee broers Schalij zou manege Gunsterstein niet zo succesvol zijn geweest.

13.  De heer A.H.W.M. (Anton) Smit (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Smit kreeg – evenals zijn vrouw – een onderscheiding omdat hij zich al 34 jaar inzet in verschillende functies voor de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek, zoals: parochiebestuur beheercommissie, coördinator tuingroep, klaverjas- en buffetgroep, penningmeester van twee koorgroepen. Veel werd door hem op de achtergrond geregeld, vooral alle zaken die betrekking hadden op het onderhoud van het kerkgebouw.

Van 2001 tot 2018 was Smit algemeen bestuurslid en penningmeester van Twirl en Majorettevereniging The Pink Panthers. Daarnaast verzorgde hij vier jaar lang de begeleiding bij uitjes van de Zonnebloem, afdeling Maarssen, en was het echtpaar Smit actief in de verkoop van Zonnebloemloten.

14.  Mevrouw A.M. (Anneke) Smit-van Engelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Evenals haar man ontving mevrouw Smit-van Engelen haar onderscheiding omdat ook zij zich al 34 jaar lang inzet voor de Verrijzeniskerk. Zo regelt zij de schoonmaak van de kerk, verzorgt zij het secretariaat, het parochieblad de Kerkbalans en is zij organisator van de klaverjasavonden en lid van de buffetgroep.

Daarnaast is zij 8 jaar secretaris geweest van Twirl en Majorettevereniging The Pink Panthers en was zij aanwezig bij trainingen, wedstrijden en optredens. Ook was zij van 2015 tot 2020 vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Maarssen, waar zij uitjes begeleidde en lotenverkoop voor haar rekening nam. Sinds 2015 is zij coördinator en collectant voor de Nierstichting.

15.  De heer H. (Henk) Zeldenrijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Zeldenrijk ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige verdiensten als bestuurslid en erelid van de Historische Kring Loosdrecht (vanaf 1989), secretaris- en interim-penningmeester van Stichting Historisch Goed Loosdrecht (vanaf 1992) en als vrijwilliger bij de Protestantse Ontmoetingskerk Maarssen (vanaf 2010).

Vanwege zijn grote kennis van Loosdrecht wordt hij de steun en toeverlaat genoemd bij het oplossen van de vele vraagstukken die de Historische Kring Loenen krijgt voorgelegd. Een onvermoeibare en vasthoudende bestuurder die van geen opgeven weet en het cultureel erfgoed een warm hart toedraagt.

16.  Mevrouw M.A. (Marijke) Zoetelief-Vogel (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Zoetelief kreeg haar versierselen opgespeld vanwege haar grote verdiensten voor IVN Vecht & Plassengebied, waarvan zij al 42 jaar het gezicht is. Hier is zij natuurgids, coördinator en organisator van kinderexcursies. Zij stelt het jaarlijkse excursieschema op van IVN en is vrijwilliger bij de stinzenplantentuin de Commelinhof in Maarssen.

Met haar grote inzet en enthousiasme weet ze jong en oud de schoonheid en het belang van de natuur te laten ervaren. Dit doet ze door middel van allerlei vormen van natuureducatie en natuurbeleving. Daarnaast is zij vanaf 2005 voorzitter van de Poelenwerkgroep Het Gooi.

 

Foto, van links naar rechts:

De heer A.H.W.M. (Anton) Smit uit Maarssenbroek
Mevrouw M.A. (Marijke) Zoetelief-Vogel uit Maarssen-Dorp
De heer H. (Henk) Zeldenrijk uit Maarssen-Dorp
Mevrouw G.J.  (Hanneke) van Dodewaard-van Mourik uit Loenen aan de Vecht
De heer G.A. (Bertus) Schalij uit Breukelen
Mevrouw C.M.J. (Caroline) van de Mast uit Maarssenbroek
De heer J. (Jan) Schalij uit Breukelen
Mevrouw C. (Lia) van Lindenberg-van der Vaart uit Loenen aan de Vecht
De heer A. (Adriaan) Kroon uit Loenen aan de Vecht
De heer G. (Gijsbert) van Lindenberg uit Loenen aan de Vecht
Burgemeester Ap Reinders
Mevrouw J.W.J. (Jacobien) Kalule-Dusseldorp uit Nigtevecht
De heer F.H. (Frans) van Bergen uit Nigtevecht
De heer J. (Johan) van Geffen uit Tienhoven
Mevrouw E.  (Ethel) Hofkes-Krans uit Nieuwersluis
De heer A. (Ton)  Blokhuis uit Maarssen-Dorp

Afwezig op de foto: Mevrouw A.M. (Anneke) Smit-van Engelen uit Maarssenbroek

 

 

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jean-Louis Kop tel. (0346) 25 43 36 , 06 – 103 54 459 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.