Direct naar de content

Koninklijke onderscheidingen voor zestien inwoners van Stichtse Vecht

Veertien inwoners van Stichtse Vecht zijn vanochtend tijdens de jaarlijkse Algemene Gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd, verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ap Reinders reikte de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk in Loenen aan de Vecht. Twee inwoners konden vanmorgen niet aanwezig zijn en zijn door de burgemeester telefonisch op de hoogte gebracht. De uitreiking van de versierselen zal voor hen op een later moment plaatsvinden.

De gedecoreerden zijn, in alfabetische volgorde:

1. Jonkheer C.H.B. (Kees) Beelaerts van Blokland uit Vreeland
2. De heer J.P.C. (Jan) van Bergen uit Maarssen-Dorp
3. Mevrouw C.E. (Corrie) Bootsma-Fokker uit Loenen aan de Vecht
4. De heer L.J.M. (Ronald) Borst uit Breukelen
5. De heer W.Q.G.M. (Willem) Bosch uit Maarssenbroek
6. De heer S.P. (Stefan) van Dijk uit Maarssenbroek
7. De heer A. (Arie) van Ginkel uit Maarssen-Dorp
8. De heer T. (Theo) den Hertog uit Nieuwer Ter Aa
9. De heer M.S. (Theo) van Houten uit Maarssen-Dorp
10. Mevrouw Y.J. (Yvon) Jaspers uit Loenen aan de Vecht
11. De heer M.P. (Mike) Lodder uit Kockengen
12. De heer G.H. (Bert) van der Meijden uit Maarssen-Dorp
13. De heer C. (Kees) Neervoort uit Nigtevecht
14. De heer J.F. (Ko) van Oostrum uit Kockengen
15. Mevrouw E.F. (Ester) Pesiwarissa-Ririassa uit Breukelen
16. Jonkvrouw W.I. (Wendela) Sandberg van Boelens uit Vreeland

 

Achtergrondinformatie gedecoreerden

 

Jonkheer C.H.B. (Kees) Beelaerts van Blokland (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Jonkheer Beelaerts van Blokland kreeg zijn onderscheiding voor onder andere zijn verdiensten op het terrein van erfgoed, landschapsbeheer en welzijn. Hij is sinds 1983 werkzaam als ‘erfgoedhovenier’ en zet zich daarbij bijzonder in voor hergebruik, in het bijzonder van historische materialen. Daarnaast was hij onder meer vrijwilliger en bestuurslid van de IJsclub ‘Voorwaarts’ in Vreeland (1992 tot 2017). Ook was hij van 1994 tot 1999 vrijwilliger bij de Historische Kring Loenen. Hij was medeoprichter en lid van de redactie van het verenigingstijdschrift “Vechtkroniek”. Daarnaast was hij vanaf 2002 vrijwilliger bij de Nederlandse Tuinenstichting. Hij was lid van de stuurgroep ‘opleiding tuinkunst en parken’, hij hielp bij de realisatie van een nieuwe opleiding aan de Hogeschool Utrecht en de Hogere Agrarische School en hij was actief als docent.

Van 2003 tot 2011 was hij medeoprichter, vicevoorzitter en voorzitter van de vereniging ‘Het Gilde van Tuinbazen’. Dit gilde zet zich in voor de instandhouding van de historische buitenplaats en de kennisoverdracht over historisch groen. Vanaf 2003 is jonkheer Beelaerts van Blokland actief als bestuurslid van de Vechtplassencommissie: een commissie die zich inzet voor het landschap, de natuur en de cultuur van de Vechtstreek.

De heer J.P.C. (Jan) van Bergen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Bergen kreeg zijn onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van muziek. In 1988 was hij medeoprichter, vervolgens was hij tot 2018 vrijwilliger en muzikaal leider van de lerarenband van de Rientjes Mavo. Ook was hij van 1996 tot 2023 vrijwilliger en voorzitter van het Vechtstreek Symfonie Orkest. Daarnaast is hij vanaf 1999 vrijwilliger en voorzitter van het barbershopkoor ‘Lake District Sound’. Hij is vanaf 2003 vrijwilliger, lid van de stuurgroep en voorzitter van het Project Orkest Masette. En is hij sinds 2005 initiatiefnemer en muzikaal leider van het barbershopkwartet ‘Born in Bringhton’.

Mevrouw C.E. (Corrie) Bootsma-Fokker (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Bootsma kreeg haar onderscheiding onder meer omdat zij zich van 1993 tot 2004 had ingezet als secretaris van het schoolbestuur van basisschool C.B.S. ’t Fundament te Loenen aan de Vecht. Ook is zij vanaf 2003 vrijwillig actief bij de Gereformeerde Kerk PKN in Loenen aan de Vecht als organist; begeleidt zij ook kerkdiensten in Kockengen en Tienhoven. Vanaf 2004 is zij daarnaast zeker zes uur in de week actief bij ’t Kampje van Zorggroep de Vechtstreek in Loenen aan de Vecht. Ook is zij sinds 2004 vrijwilliger als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diaconie van de Gereformeerde kerk PKN te Loenen aan de Vecht.

De heer L.J.M. (Ronald) Borst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Borst kreeg zijn onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van muziek en sport. Zo heeft hij zich onder meer ingezet als vrijwilliger en bestuurslid (2003-2011) en voorzitter (2016-heden) van Stichting Parkpodium Boom en Bosch in Breukelen. Deze stichting organiseert in de maanden juli en augustus wekelijks concerten die gratis toegankelijk zijn (300-600 bezoekers per keer). Daarnaast is hij sinds 2009 vrijwilliger en penningmeester van de blaashal van de Lawn Tennis Vereniging in Breukelen.

De heer W.Q.G.M. (Willem) Bosch (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Bosch ontving zijn onderscheiding onder meer omdat hij zich al vanaf 1980 vrijwillig inzet voor de Protestantse wijkgemeente De Ark in Maarssenbroek. Al vanaf het eerste moment verzorgt hij de onderhoudswerkzaamheden in de kerk en hij is een belangrijke kracht bij de organisatie van de braderieën. Sinds 2008 is hij actief voor de klussendienst “Handige Hulpjes” en helpt hij leden met het doen van klusjes. De opdrachtgevers geven als vergoeding een vrijwillige gift aan de Arkgemeente. Vanaf 2006 is hij ook bestuurslid/penningmeester van de wijkcommissie Pauwenkamp in Maarssenbroek. Daarnaast is hij vanaf 2014 lid van de stichting Oranje Komitee Maarssenbroek.

De heer S.P. (Stefan) van Dijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Dijk kreeg zijn onderscheiding onder meer voor zijn vrijwillige inzet voor de R.K. Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek. Hij is sinds 1993 coördinator van de kosterij en het secretariaat. Daarnaast is hij koster, lid van de beheercommissie, bezorgt het parochieblad en draagt hij buiten de openingstijden van het kerkcentrum altijd de noodtelefoon bij zich. Vanaf 2010 is hij ook actief als penningmeester van wijkcommissie Valkenkamp. Hij ondernam diverse initiatieven voor het onderhoud en verfraaiing van de wijk.

De heer A. (Arie) van Ginkel (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Ginkel kreeg zijn onderscheiding voor onder meer zijn inzet als vrijwilliger voor Voetbalvereniging Maarssen (1965 tot 2011). Zo is hij tweede secretaris geweest van deze vereniging, maar ook jeugdleider, trainer, begeleider, lid van de jeugdcommissie en lid van de Raad van Advies. Daarnaast is hij vanaf 2013 vrijwilliger, bestuurslid en secretaris van de Historische Kring Maarssen. Hij is lid van diverse werkgroepen en mede-organisator van de publieksdagen. Ook is hij sinds 2013 vrijwillig actief bij het Vechtstreekmuseum in Maarssen-Dorp.

De heer T. (Theo) den Hertog (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Den Hertog kreeg zijn onderscheiding onder meer voor zijn inzet als diaken (1976-2004) bij de Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa. Daarnaast was hij van 2006 tot 2019 lid van de Klankbordgroep Nieuwer Ter Aa (nu Dorpsraad). Hij heeft meegewerkt aan de dorpsvisie en aan de realisatie van Dorpshuis Ons Genoegen. Hij was lid van de Groen en Grijscommissie en heeft mede het initiatief genomen om zich in te zetten voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. Daarnaast is hij sinds 2013 voorzitter van Dorpshuis Ons Genoegen en van de Stichting Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa. De stichting heeft als doel het Dorpshuis te beheren door voorzieningen te realiseren die de leefbaarheid vergroten.

De heer M.S. (Theo) van Houten (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Vandaag niet aanwezig, de versierselen worden later uitgereikt.
De heer Van Houten ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet als vrijwilliger bij voetbalvereniging VIOD in Tienhoven. Als sinds 1981 is hij vrijwillig actief. Hij was trainer (1981-1996), jeugdcoördinator (1998-2013), ledenadministrateur (2013-2018) en is vanaf 2018 secretaris van de vereniging. Daarnaast zet hij zich vanaf begin jaren ’80 in voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal. Hij regelt de scheidsrechterbezetting bij de jeugdwedstrijden en houdt de beoordelingen van scheidsrechters door gastverenigingen en de lijst met club-topscoorders bij. Ook is hij zelf scheidsrechter bij zowel jeugd- als seniorenwedstrijden. Sinds 1988 zorgt hij voor de organisatie van de jaarlijkse seizoenafsluiting.

Mevrouw Y.J. (Yvon) Jaspers (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Vandaag niet aanwezig, de versierselen worden later uitgereikt.
Mevrouw Jaspers heeft haar onderscheiding toegekend gekregen voor haar inzet als tv-presentator, programmamaker en verdiensten op het terrein van media. Sinds halverwege de jaren negentig is zij werkzaam als programmamaker. Zij presenteert onder meer het zeer populaire programma ‘Boer zoekt Vrouw’ en het programma ‘Onze Boerderij’. Ook buiten de camera’s om en ook jarenlang na hun deelname is zij nog zeer betrokken bij het wel en wee van de deelnemers. Door de (oud-)deelnemers aan het programma wordt zij omschreven als aan ambassadeur van de agrarische sector. Daarnaast is zij sinds 2004 ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Zij vraagt aandacht voor het werk van het fonds en levert een bijdrage aan de fondsenwerving. Ook schreef ze een boek en ontwierp zij vijf series met koffiebekers, waarvan de opbrengst naar het Ronald McDonalds Kinderfonds gaat.

De heer M.P. (Mike) Lodder (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Lodder ontving zijn onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet vanaf 2000 bij de Oranjevereniging Breukelen. Hij is commissaris en drijvende kracht van de organisatie van Koningsdag en de activiteiten van de Oranjevereniging op 4 en 5 mei. Daarnaast is hij sinds 2008 actief als leider van het seniorenelftal bij FC Breukelen. Sinds 2013 tot op heden is hij vrijwilliger bij Dagverzorging De Twijg in Breukelen. Hij verzorgt de maaltijden op speciale dagen en organiseert diverse activiteiten. Ook was hij van 2015 tot 2022 chauffeur op de dierenambulance en coördinator bij de Stichting DierenLot in Utrecht. In dezelfde periode was hij ook vrijwilliger bij Stichting de Toevlucht en haalde hij gewonde en hulpbehoevende dieren op en bracht ze naar de opvang. Sinds 2022 is hij als vrijwilliger betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Stichtse Vecht.

De heer G.H. (Bert) van der Meijden (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van der Meijden kreeg zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor Voetbalvereniging Maarssen. Vanaf 1996 tot heden is hij vrijwilliger in diverse functies. Zo was hij trainer en coach, penningmeester, voorzitter van de damesafdeling, algemeen voorzitter en tot heden actief als begeleider van het eerste elftal. Daarnaast was hij ook vrijwilliger en voorzitter van de technische commissie van VCM, de rechtsvoorganger van volleybalvereniging VOC-Maarssen. Sinds 2022 is hij vrijwillig actief als chauffeur van de Activiteitenbus, een vereniging die ouderen en mensen met een functiebeperking van en naar hun bestemming vervoert. En is hij sinds 2022 tot op heden vrijwillig chauffeur bij de Reizende Man, een dagbesteding voor mensen met een (lichte) vorm van dementie.

De heer C. (Kees) Neervoort (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Neervoort ontving zijn onderscheiding voor de vele activiteiten die hij ontplooide voor Nigtevecht. Zo was hij van 1995-2006 voorzitter van de medezeggenschapsraad bij O.B.S. De Tweemaster (en de rechtsvoorganger van de school) in Nigtevecht. Van 2000 tot heden is hij voorzitter en woordvoerder van Stichting De Schelp. De stichting behartigt de belangen van de strandvereniging en het welzijn van eigenaren van strandhuisjes in IJmuiden. Van 2005 tot 2008 was hij medeoprichter en voorzitter van ‘Vecht voor de Vecht, Stop de A6-A9’, een platform dat zich inzette om de aanleg van een rijksweg die A6 en A9 met elkaar moest verbinden te voorkomen. Hij was van 2007 tot 2014 voorzitter van de Dorpsraad Nigtevecht. Vanuit de Dorpsraad werd in 2009 de werkgroep Dorpsvisie opgericht, tot 2010 was hij ook voorzitter van deze werkgroep. Daarnaast is hij vanaf 2011 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Culturele Evenementen Nigtevecht.

Ook was/is hij voor verschillende initiatieven in Nigtevecht oprichter en/of woordvoerder. Zoals voor de werkgroep Fietsbrug (2013-2017), voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente (2015 tot heden), voor voetbalvereniging D.O.B. in Nigtevecht voor de notitie Harmonisatie Buitensportaccommodaties (2019-2023), en voor de stichting Stop Windturbines Aetsveld (2020-2022). Ook is hij oprichter en woordvoerder van de Dorpscoöperatie Nigtevecht. Deze in 2022 ontstane coöperatie heeft onder andere als doel de leefbaarheid van Nigtevecht in stand te houden. Ook exploiteert de coöperatie de dorpswinkel nadat de plaatselijke supermarkt werd gesloten.

De heer J.F (Ko) van Oostrum (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Oostrum heeft zijn onderscheiding ontvangen voor onder meer zijn inzet op het gebied van sport, gehandicaptenwelzijn en ondernemersbelangen. Sinds 1987 tot op heden, zet hij zich in als voorzitter van de Stichting Duizend Assen. Dit is een jaarlijkse truckersrit voor mensen met een beperking. De truckersrit vindt plaats in de Betuwe en er doen ongeveer 300 trucks aan mee. Ook is hij sinds 2011 voorzitter van de buitensportvereniging Laatste Bus Naar Kockengen. Daarnaast was hij de initiator (2016) van de Gerard Vianen Classic. Een jaarlijkse toertocht ter nagedachtenis aan de overleden profwielrenner uit Kockengen waaraan de heer Van Oostrum nog steeds een bijdrage levert. De opbrengst van de toertocht wordt gedoneerd aan het Daniël den Hoed Fonds. Daarnaast is hij sinds 2013 tot op heden voorzitter van de Ondernemersvereniging Kockengen.

Mevrouw E.F. (Ester) Pesiwarissa-Ririassa (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Pesiwarissa-Ririassa heeft haar onderscheiding ontvangen voor onder meer haar inzet op het terrein van voetbal, welzijn en cultuur. Vanaf 2005 is zij actief als organisator van het Adventsdiner, namens de gezamenlijk Kerken in Breukelen. Daarnaast is zij al sinds 2007 vele uren per week vrijwillig actief bij voetbalvereniging FC Breukelen. Zij verzorgt het wedstrijdsecretariaat, de bar- en kantinewerkzaamheden, ontvangst van de gasten en is coördinator van de scheidsrechters. Ook is zij binnen de Molukse gemeenschap in Breukelen een actieve en verbindende vrijwilliger. Zij leert onder meer de jongeren binnen de gemeenschap over de gebruiken, de tradities en Molukse cultuur. Zij staat voor iedereen klaar en biedt een helpende hand.

Jonkvrouw W.I. (Wendela) Sandberg van Boelens (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Jonkvrouw Sandberg van Boelens heeft haar onderscheiding ontvangen voor haar vele verdiensten op het terrein van kunst, cultuur en natuurbescherming. Sinds 1995 is ze vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Kunst aan de Dijk in Kortenhoef. Van 2006 tot 2023 was ze bestuurslid van de Stichting Internationaal Joods Muziek Festival. Van 2009 tot heden is ze bestuurslid en penningmeester van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunsten, die fondsen beheert en daarmee bijzondere initiatieven ondersteunt op het gebied van kunst en cultuur. Van 2014 tot 2016 was ze voorzitter van de Stichting Meesterwerk in Concert. Een stichting die door een nieuwe concertformule klassieke orkestmuziek wil aanbieden aan een jong(er) publiek. Daarnaast is zij vanaf 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Stichting Leerorkest Stichtse Vecht.

Vanaf 2016 is zij ook bestuurslid en voorzitter van de Stichting Sterren van Vreeland, die culturele activiteiten organiseert in de gemeente Stichtse Vecht. Verder is zij vanaf 2018 als medeoprichter en voorzitter betrokken bij de stichting EndPlasticSoup. Dit is een internationaal initiatief vanuit Rotaryclub International. De stichting zet zich wereldwijd in om het plastic probleem op te lossen en te voorkomen. Ook is zij sinds 2020 penningmeester van de Vechtplassencommissie, een commissie die zich inzet voor het landschap, de natuur en de cultuur van de Vechtstreek. Vanaf 2019 tot 2022 was zij penningmeester voor de Stichting Sweelinck Festival. En vanaf 2022 tot heden is zij ook chauffeur bij de Buurtbusvereniging Vechtstreek.

 

 

 

Afbeeldingen

  • Lintjesregen Stichtse Vecht 2024