Direct naar de content

Koninklijke onderscheidingen voor zeven inwoners van Stichtse Vecht

Zeven inwoners van Stichtse Vecht zijn vanochtend tijdens de jaarlijkse Algemene gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd, verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ap Reinders reikte de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

De gedecoreerden zijn:
1. Mevrouw A.J.C.M. (Nanny) Heijmans uit Breukelen
2. Mevrouw W.C.M. (Wil) Hilhorst-Gresnigt uit Kockengen
3. De heer J.F. (Jaap) de Jong uit Maarssenbroek
4. Mevrouw H. (Hennie) Kroon-Hoogendoorn uit Loenen aan de Vecht
5. De heer J.J. (Jaap) Waverijn uit Maarssenbroek
6. De heer B. (Ben) Wertheim uit Maarssenbroek
7. Mevrouw M.G. (Mies) van Zanten-Van der Poel uit Kockengen

Achtergrondinformatie gedecoreerden

Mevrouw A.J.C.M. (Nanny) Heijmans (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Heijmans kreeg haar onderscheiding voor haar langdurige en intensieve inzet voor onder andere Stichting Zwembad De Meent. Zij begon in 2003 als vrijwilligster en houdt sindsdien samen met de andere vrijwilligers het natuurzwembad draaiende. Sinds 2011 is zij ook voorzitter van de stichting. Tijdens het seizoen is zij nagenoeg alle openingsuren in het zwembad actief. Velen kennen mevrouw Heijmans dan ook als ‘het gezicht’ van het zwembad.
Daarnaast is zij sinds 2010 organisator van evenementen bij Stichting Culturele Activiteiten Johannes de Doper (SCAJ) in Breukelen. Met haar enorme netwerk en overtuigingskracht heeft ze al veel concerten en evenementen georganiseerd. De Historische Kring Breukelen (HKB) mag sinds 2011 ook rekenen op haar enthousiaste inzet. Zij was secretaris en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift (2017-2018). Sinds 2018 is zij bestuurslid van de werkgroep Evenementen. Mevrouw Heijmans geeft rondleidingen en organiseert tweemaal per jaar een ruilmiddag waarop historische foto’s van Breukelen worden uitgewisseld. Ook is zij al geruime tijd mantelzorger.

Mevrouw W.C.M. (Wil) Hilhorst-Gresnigt (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Hilhorst kreeg haar onderscheiding omdat zij zich inzet voor de kerk en samenleving in Kockengen. Al ruim 35 jaar zet mevrouw Hilhorst zich in voor de R.K. geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming in Kockengen. Zij heeft het parochiesecretariaat in 1988 opgezet en is sindsdien medewerker op het secretariaat. Ook is zij al meer dan zestien jaar lector.

In overleg met de voorganger verzorgt ze één keer in de zes weken twee lezingen en de voorbeden in de zondagse viering. Twaalf jaar heeft ze deel uitgemaakt van de werkgroep Woord en Communievieringen. Maar ook op tal van andere momenten is zij actief voor de kerk. Zo verzorgt zij onder meer bij uitvaarten de voorbereidingen en de opvang van de voorganger en de nabestaanden. Dit doet zij samen met haar echtgenoot die koster is. Ook is zij de drijvende kracht achter de organisatie van de maandelijkse vieringen in woonzorgcentrum Overdorp in Kockengen.
Van 1977 tot 1993 was mevrouw Hilhorst secretaris van de Gymvereniging VINEO in Kockengen en van 2011 tot 2014 was zij voorzitter en secretaris van de R.K. Vrouwenbond Kockengen. Ook is zij al geruime tijd mantelzorger.

De heer J.F. (Jaap) de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer De Jong ontving zijn onderscheiding vooral vanwege zijn inzet bij duikvereniging Scubadoe De Venen in gemeente De Ronde Venen. Vanaf 2007 tot oktober 2022 was hij secretaris van de duikvereniging. Ook is hij de hoofdorganisator van de club en organiseert hij diverse evenementen zoals het tweejaarlijkse weekend weg en andere clubuitjes. Hij is coördinator voor de buitenduiken en hij organiseert de Nieuwjaarsduik inclusief het zélf bakken van de oliebollen.
Daarnaast is hij sinds 2010 vrijwilliger bij de duikschool Airdiving te Vinkeveen. Als divemaster ondersteunt hij de instructeur en begeleidt hij cursisten in het buitenwater in Vinkenveen en in het zwembad.

Ook is hij sinds 2013 vrijwilliger bij het district west, regio Bollenstreek van de Nederlandse Newfounder Club (NNFC). De club traint het hondenras de Newfoundlander met diverse oefeningen voor het redden van drenkelingen. De heer De Jong is in het seizoen wekelijks op het water te vinden. Vanaf de boot zorgt hij voor het begeleiden en trainen van de honden en hun begeleiders. Ook helpt hij met de organisatie van de jaarlijkse trail, de demonstratiedagen en de verschillende workshops gedurende het jaar.

Mevrouw H. (Hennie) Kroon-Hoogendoorn (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ruim veertig jaar is mevrouw Kroon actief voor de Nederlands Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht. Zij heeft veel verschillende taken vervuld. Tot op de dag van vandaag is zij nog actief als assistent-koster en biedt zij ondersteuning bij diverse activiteiten. Sinds 2008 is zij ook vrijwillig actief voor Stichting GAiN, een stichting die mensen helpt in moeilijke situaties door het bieden van noodhulp en hulp bij langdurige opbouwprojecten. Sinds 2019 is zij coördinator van de werkgroep voor het sorteren van kleding in Loenen aan de Vecht. Wekelijks is de groep actief onder de bezielende leiding van mevrouw Kroon.

Daarnaast is zij vanaf 2017 één dag in de week vrijwilliger bij zorgboerderij Den Haring in Baambrugge. De zorgboerderij biedt dagbesteding voor mensen met dementie. Mevrouw Kroon verzorgt de activiteiten en helpt daar waar nodig. Ook was zij in verschillende periodes mantelzorger.

De heer J.J. (Jaap) Waverijn (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Waverijn heeft zijn Koninklijke onderscheiding ontvangen voor onder andere zijn langdurige inzet voor het Nederlandse Rode Kruis. Sinds 1985 heeft hij bij het Rode Kruis diverse functies vervuld. Hij was onder andere bestuurslid ledenwerving, secretaris en bestuurslid Thuiszorg. In 1989 is hij met een hulptransport naar Roemenië geweest. In 2001 ontving hij de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid voor zijn werk voor het Rode Kruis.

Sinds 1992 is hij ook actief voor vakbond De Unie. Hij was secretaris en voorzitter ad interim en sinds twee jaar is hij voorzitter van Kringbestuur Midden en Oost Nederland. De heer Waverijn speelde onder andere een belangrijke rol bij de fusie van een aantal kleinere kringen tot de huidige Kring Midden en Oost Nederland. Daarnaast is hij ook bestuurslid certificering/accreditatie en penningmeester van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Onder zijn leiding werd de landelijke certificering en de accreditatie van de beroepsopleiding doorontwikkeld.

Sinds 2017 is hij ook hoofdredacteur van ‘De Tempelier’, het orgaan van Groot Prioraat Terra sub Mare dat twee tot drie keer per jaar verschijnt. Tevens is hij voorzitter van de afdeling Sint Christophorus te Roermond en secretaris van het landelijk bestuur van Groot Prioraat Terra sub Mare.

De heer B. (Ben) Wertheim (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Wertheim ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige en sportieve inzet. Sinds 1980 was hij bestuurslid en secretaris van Tafeltennisverenging Tempo-Team in Amsterdam. Als bestuurslid had hij onder andere een grote rol bij het tot stand komen van het eerste eigen clubgebouw van de vereniging. Na zijn verhuizing naar Maarssen werd hij lid van Tafeltennisvereniging Maarssen (TTV Maarssen). De heer Wertheim was de afgelopen dertig jaar een onmisbare kracht voor TTV waar hij vanaf 1992 bestuurslid en wedstrijdsecretaris was. Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor de vereniging.

Inmiddels heeft hij afscheid genomen van zijn bestuursfuncties, maar hij is nog steeds betrokken bij de vereniging. Ook organiseert hij nog tweemaal per jaar een open tafeltennistoernooi voor de vereniging. Het toernooi in januari is sinds begin dit jaar als blijk van grote waardering vernoemd naar de heer Wertheim. Het toernooi draagt de naam “Ben Wertheim Open Maarssensche”. Ook is de heer Wertheim erelid bij TTV Maarssen.

Mevrouw M.G. (Mies) van Zanten-Van der Poel (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Zanten kreeg haar onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige inzet bij Woonzorgcentrum Overdorp in Kockengen. Sinds 2002 is zij bijna dagelijks aan het werk in het zorgcentrum waar zij helpt bij de koffierondes in de ochtend en de theerondes in de middag en de verzorging van de broodmaaltijden. Als er een andere vrijwilliger ziek is of uitvalt is zij altijd bereid om in te vallen. Als lid van de activiteitencommissie ondersteunt, regelt en coördineert zij heel veel activiteiten voor de bewoners van het woonzorgcentrum.

Er is veel belangstelling voor de activiteiten en ook ouderen die niet in Overdorp wonen kunnen gebruik van maken van de activiteiten. Mevrouw Van Zanten is in de afgelopen 20 jaar een belangrijke en onmisbare schakel geworden tussen de vrijwilligers en de activiteitenbegeleiders van het woonzorgcentrum. Een vrijwilliger die zich met veel liefde inzet voor de medemens. Sinds 2017 is zij ook vertrouwenspersoon voor de bewoners en kunnen de bewoners altijd bij haar terecht.

 

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.

 

Foto door Corrine Ponsen. Van links naar rechts: Ben Wertheim, Jaap de Jong, Wil Hilhorst-Gresnigt, Mies van Zanten-van der Poel, Jaap Waverijn, Hennie Kroon-Hoogendoorn, Nanny Heijmans.