Direct naar de content

Kostersechtpaar Marleen en Piet de Jong-Hulsman uit Nieuwer Ter Aa ontvangen Koninklijke onderscheiding

Marleen en Piet de Jong-Hulsman, inwoners van Nieuwer Ter Aa, ontvingen vrijdagmiddag 17 juni tot hun grote verrassing uit handen van burgemeester Ap Reinders een Koninklijke onderscheiding. Zij zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Zij ontvingen deze onderscheiding onder meer in verband met hun 35-jarig jubileum op 1 januari 2022 als kostersechtpaar van de Gereformeerde Gemeente Nieuwer Ter Aa.

Te midden van familie, afvaardigingen van de kerkenraad, het schoolbestuur van “School met de Bijbel” en vrouwenvereniging “Helpende handen” van de Gereformeerde Gemeente Nieuwer Ter Aa werden Marleen en Piet de Jong-Hulsman door burgemeester Ap Reinders toegesproken. In zijn toespraak prees hij het kosterechtpaar voor de manier waarop zij sinds 1 januari 1987 hun taken als koster en kosteres altijd uiterst serieus en met volle overgave op zich hebben genomen.

Burgemeester Ap Reinders: “Of het nu om de schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden, de bouw- en adviescommissie van de kerk gaat, de kerkenraad en de gemeenteleden kunnen altijd op de inzet van het echtpaar rekenen. Dit geldt voor zowel de wekelijkse erediensten als de geplande activiteiten die op doordeweekse avonden plaatsvinden.”

Andere verdiensten

Naast zijn kosterswerkzaamheden was Piet de Jong vanaf 1985 nog bestuurs- en commissielid van de “School met de Bijbel” in Nieuwer Ter Aa, alsmede  bestuurslid van de Stichting Oud-Ruwiel en bestuurslid van de SGP Breukelen/Maarssen (vanaf 1990).

Marleen de Jong-Hulshof was van 1996 tot 2011 presidente van Vrouwenvereniging “Helpende Handen” van de Gereformeerde Gemeente Nieuwer Ter Aa.

Voordracht voor Koninklijke onderscheiding

Tot 1 juli aanstaande – of in overleg met een medewerker van de gemeente – kunnen inwoners die zich gedurende minimaal 15 jaar en een groot aantal uren per week verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving nog worden voorgedragen voor de lintjesregen 2022. Voor het aanmelden is een formulier beschikbaar dat bij de gemeente kan worden aangevraagd door te mailen naar kabinet@stichtsevecht.nl. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente (www.stichtsevecht.nl) of de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden (www.lintjes.nl).

Afbeeldingen

  • Marleen en Piet de Jong-Hulsman

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en  persvragen@stichtsevecht.nl.